Navigácia

Partners

Piatok 14. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Novinky

 • Dňa 11.12.2018 sa žiačky 7. roč. (Sofia Viležinská, Vanesa Sadleková, Kitty Straková a Nina Baculáková) zúčastnili veľmi milej súťaže pod názvom „Vianočné plávanie“, ktoré organizuje CVČ Čadca. Keďže ako žiaci 6. ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik, mohli tak prezentovať svoje schopnosti. Aj keď naše žiačky v obrovskej konkurencii neuspeli, musíme ich pochváliť, pretože v disciplíne 50m kraul Ninku Baculákovú delilo od 3. miesta len pár stotín sekundy.

  Všetkým odvážnym žiačkam ďakujem za účasť.

 • Opäť sme sa zapojili do výzvy Nadácie Wolkswagen Slovakia a získali sme grant na podporu našej školy a to bezplatné akreditované vyškolenie troch pedagógov, sadu pomôcok na vyučovanie - sada magnetov a ozubených kolies, detektor kovov, elektrické obvody a pod., metodický materiál a finančné prostriedky vo výške 100€ na nákup spotrebného materiálu k pokusom. Žiaci si na hodinách Prvouky, Prírodovedy, Pracovného vyučovania,Techniky a Domácich náuk zdokonalia zručnosti a pocítia zodpovednosť i vieru vo vlastné schopnosti.

 • Aj v tomto predvianočnom období sme nezabudli na mimozemšťana Alina a v dňoch 6. a 7. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil zber hliníkového odpadu.

  Žiaci spolu vyzberali 130,7 kg hliníkových placiek, ktoré sa zmestili do dvadsiatich piatich vriec a 5,6 kg hliníkových halušiek.

  V zbere placiek boli najúspešnejšie triedy:

  6.A - 31,85 kg placiek a 0,55 kg halušiek

  4.B - 29,30 kg placiek a 0,86 kg halušiek

  3.B - 17,80 kg placiek a 0,86 kg halušiek

  Putovného Alina za prvenstvo v zbere medzi triedami si preberú žiaci 6.A triedy, ktorí ho budú mať do ďalšieho zberu. Najväčšiu zásluhu na tom má Pavol Sloviak, ktorý v tomto zbere priniesol najviac plechovíc.

 • Tohto roku súťaž Všetkovedko oslavuje svoje 10. narodeniny. 29. novembra sa do veľkého súboja najmúdrejšieho z najbystrejších zapojilo z našej školy 15 žiakov.

  Súťažili v troch samostatných kategóriách:

  • VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka

  Bytčánek Kristián - 2. A

  Smiešková Katarína a Capeková Terézia - 2. B

  • VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka

  Krišťák Kristián, Marek Duraj, Olešňan Oliver, Perďoch Anton - 3. A

  Gottwald Michal, Cabejšek Nicola, Machovčáková Zuzana a Starchoň Dávid - 3.B

 • Deti 3.ročníka spoločne s triednymi učiteľkami navštívili dňa: 29.11. 2018 Bábkové divadlo v Žiline. Mali jedinečnú možnosť vidieť novinku slovenského rozprávkara Juraja Raýmana. Príbehom sa letom svetom preniesli do ríše Dobšinského rozprávok, aby neskôr zistili, že na zemi je veselšie, keď máme zmysel pre humor a že naozajstná láska je zmyslom života.

  Tešíme sa na ďalšiu akciu so žiakmi.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková

 • Oznamujeme žiakom, ktorí sú zapojení do mliečneho programu, že objednané výrobky si môžu prevziať v stredu 12. 12. a vo štvrtok 13. 12. 2018. Zároveň vás žiadame, aby ste si priniesli tašku, v ktorej si tovar odnesiete. Poplatok za objednané výrobky uhraďte prosím do 18. 12. 2018. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste dodržiavali termíny odovzdania objednávok i zaplatenia poplatku.

  Mgr. Jana Nekorancová

 • 28.11.2018 sa niektorí žiaci zúčastnili v rámci prevencie dobrovoľnej aktivity „Viem povedať nie fajčeniu“. V úvode sa dozvedeli pre niektorých zarážajúce informácie, prečo je fajčenie nezdravé a ako veľmi dokáže poškodiť náš organizmus. Nasledovali ďalšie aktivity, ktoré si žiaci vyskúšali – scénky i slovná „bitka“ s pani učiteľkou na tému fajčenie. Avšak najväčšiu radosť mali pri ničení maxi papierovej cigarety. J

  Všetkým žiakom ďakujem za účasť a veľmi príjemné popoludnie

  PaedDr. Gabriela Kolenová, koordinátor prevencie

 • O drogách a ich negatívnych účinkoch počúvame z každej strany: v médiách, v rozhovore s kamarátmi, na výchovných koncertoch, prednáškach a besedách, ktoré naša škola pravidelne usporadúva.

  V utorok 6. novembra 2018 sme sa zúčastnili so žiakmi siedmych ročníkov, ôsmeho a deviateho ročníka na jedinečnom predstavení The Dark Trip. Predstavenie sa konalo v Čadci pri príležitosti ,,Týždňa proti drogám“ pre 845 žiakov vo veku od 14 do 17 rokov.

  Jeden autor, režisér, scenárista a herec v jednej osobe, Martin Žák, dokázal žiakom priblížiť svoj životný príbeh a smutnú cestu do tmy, kam ho zaviedla závislosť.

 • Tento rok Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jirího Mahena v Brne vyhlásili 9. ročník projektu Záložka do knihy spája školy. Téma bola široká: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

  Naši žiaci vytvorili záložky do knihy a vymenili si ju so žiakmi pridelenej partnerskej školy v Sečovskej Polianke. Základná škola sa nachádza na východnom Slovensku.

  Žiaci spoločne so svojimi učiteľmi zhotovovali záložky rôznymi technikami v rôznych veľkostiach. Naše vyrobené záložky sú zasa o niečo krajšie, chceme sa pozitívne prezentovať a ukázať našu šikovnosť a tvorivosť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria