Navigácia

Partners


Piatok 9. 12. 2022

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Novinky

 • Opäť sme sa ocitli v období, ktoré sa dá vyjadriť symbolicky- blíži sa čas radostný, blíži sa čas vianočný. Táto jednoduchá myšlienka ukrýva a súčasne aj predznamenáva podstatu a poslanie najkrajších dní v roku. Vnímame ich ako dni plné pokoja, Božieho slova, ale i otepľovania medziľudských vzťahov.

  Vianoce to je predovšetkým rodina, plný dom príbuzných, známych a priateľov, ktorí sa tešia, že sa po dlhom čase opäť uvidia, že sú spolu a že je im dobre.

  A takýto čas 4.12.2022 bol aj pre nás výnimočný. Deti materskej školy, žiaci základnej školy, členka mažoretiek EDIT a folklórna skupina Staškovanka si v Kultúrnom dome pripravili pestrý vianočný program. Po úvodnom privítaní všetkých prítomných pánom starostom Ing. Ladislavom Šimčiskom nasledovali tance, spevy, koledy a básne. Všetko to bolo krásne preto, lebo sa blížia Vianoce a opäť budú tu Vianoce, lebo všetko bude také krásne.

 • Spolu so sviatkami a vianočnou atmosférou prichádza čas obdarovania svojich blízkych. Našu pomoc potrebujú ale i sociálne slabší a ľudia bez domova. Na našej škole sa uskutoční každoročná charitatívna zbierka „in memoriam“ Vlasty Perďochovej. Chceme takto pokračovať v myšlienke pomoci chudobným.

  Preto, ak vám to vaše možnosti dovoľujú, môžu žiaci cez veľkú prestávku priniesť do kabinetu „Fyzika“ trvanlivé potraviny (cestoviny, ryžu, cukor, konzervy, kávu, čaj...) a hygienické potreby (mydlo, šampón, vreckovky, toaletný papier, pracie prostriedky, dezinfekciu...) Zbierka potrvá do 20.12.2022.

 • Aktivitu CVČ pod názvom Adventné rána sme rozbehli v tomto roku po 1.krát a teší sa veľkej obľube u detí. Témou adventných rán je Veľké očakávanie - pretože v advente sa pripravujeme na najdôležitejšie narodenie v dejinách sveta – na narodenie Pána Ježiša.

  Adventné ranné stretnutia pomáhajú deťom pochopiť, prečo bolo narodenie Pána Ježiša výnimočnou udalosťou a prečo sa Pán Boh rozhodol poslať svojho Syna, ktorý sa stal človekom, na svet. Postupne sa dozvedajú, aké bolo stáročné očakávanie Mesiáša.

 • Tak ako každý rok, aj tento sme sa zapojili do projektu „Červené stužky“. Hlavnou úlohou je rozšíriť povedomie o HIV/AIDS. Žiaci vyšších ročníkov si pozreli prezentáciu, aby sa oboznámili so základnými faktami. Následne si pripli červenú stužku ako znak solidarity.

  PaedDr. Gabriela Kolenová

 • Sladká a slaná verzia SLIMÁČIKOV v podaní 8.A.

 • Vybraní žiaci sa zúčastnili kvalifikácie do okresného kola vo florbale v mestskej športovej hale v Čadci. Všetky zápasy boli na vysokej úrovni, celý turnaj bol cítiť silný herný náboj. Zápasy boli vyrovnané a kvôli rovnakému počtu bodov v skupine nakoniec rozhodol až vyšší počet gólov. Naše skoré na postup nestačil a tesne nám ušiel. Napriek tomu sme si celý turnaj užili. Chlapcov treba pochváliť za ich bojovnosť a snahu. Verím, že sme prekvapili a potrápili súperov našou kvalitou. Za reprezentáciu školy ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie súťaže. Náš florbalový tím : Kevin Marčan, Lukáš Chovančík, Peter Baraník, Jakub Šuška, Andrej Perďoch, Ján Zahatlan, Anton Perďoch, Marek Duraj, Andrej Ivan.

 • Žiaci : 1. - 4. ročníka : 16 x 1,21 = 19,36 + 3 = 22,36€
  Žiaci : 5. - 9. ročníka : 16 x 1,30 = 20,80 + 3 = 23,80€


  Poplatky za stravu vyberáme : 01.12. - 09.12. 2022 v čase od 7.00h.

  Prosím dodržať termín platienia.Ďakujem

  Vianočné prázdniny : 23.12. - 06.01. 2023

 • Advent. Jeho odkazom je očakávanie. Očakávanie narodenia Ježiša. Začína sa štyri týždne pred Vianocami v nedeľu. V tomto období si ľudia zhotovujú krásne adventné vence so štyrmi sviečkami, ktoré nám symbolizujú štyri adventné nedele. Ich svetlo je symbolom blížiacich sa sviatkov.

  Toto nastávajúce obdobie sme si 25.11.2022 pripomenuli krásnou aktivitou v našej škole v spolupráci s CVČ. Niektoré triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi si na tvorivom popoludní vyrobili svoj vlastný adventný veniec, ktorý bude zdobiť ich triedu v tomto predvianočnom čase. Tvorivosť a úsilie každej skupinky prinieslo krásny výsledok. Ďakujem všetkým zúčastneným za vytvorenie príjemnej atmosféry a p.učiteľkám Andráškovej, Kováčikovej, Mariakovej, Babišovej, Nekorancovej a Šupčíkovej za pomoc.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083, mobil: 0911 223 741
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria