Navigácia

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083, mobil 0911 223 741
  ŠKD mobil 0903991722

Mapa

 • Žiaci našej školy sa zúčastnili dňa 9.2.2018 popoludní na príležitostnej aktivite CVČ Hry na snehu. V areáli školy sa stretlo 19 nadšených detí 1. – 4. ročníka. Našim cieľom bolo využiť možnosti, ktoré nám nadelila pani Zima – nasnežilo a sneh bol výborný na gúľanie. Počas hodiny vzniklo na ihrisku pri základnej školy Snehuliacke mestečko. Deti boli na čerstvom vzduchu, mali veľa pohybu, boli veľmi zručné a kreatívne.

  Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

  Zodpovedná za aktivitu: Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ

 • Výroba valentínskych srdiečok sa pre nás a našich žiakov stala peknou tradíciou. Dňa 14. 02. 2018 žiaci strávili svoj voľný čas pri tvorivej výtvarnej aktivite, prejavilo o ňu záujem 36 detí 1. stupňa. Pracovali s rôznymi pomôckami a materiálom, využívali známe a u detí obľúbené techniky. Práce, ktoré vznikli vynikajú farebnosťou, hravosťou, jedinečnosťou, sú odrazom šikovnosti detí. Nápomocné im boli i pani učiteľky. Tohtoročnou inšpiráciou boli farebné škvrny dotvorené srdiečkami, zamilovaná pošta, vázy plné kvetov i srdcia vyzdobené ornamentmi. Vzniklo množstvo krásnych diel, ktorým sme sa spoločne potešili. Žiaci i týmto spôsobom prispievajú k skrášleniu interiéru školy a zároveň prezentujú svoje schopnosti.

 • „Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je láska, rozkož svätá...“

  V pondelok 12. februára 2018 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže 64. Hviezdoslavov Kubín. Školského kola sa zúčastnilo 33 žiakov z 2. – 9. ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách (I. kategória: 2. – 4. ročník, II. kategória: 5. – 6. ročník, III. kategória: 7. – 9. ročník). V prvej kategórii bolo veľmi silné zastúpenie recitátorov.

  Prednes účastníkov hodnotili odborné poroty v zložení: Mgr. Andrašková, Mgr. Bučková, Mgr. Nekorancová, Mgr. Kubošková, Mgr. Mariaková, Mgr. Bukovanová, Mgr. Perďochová M., Mgr. Babišová, PaedDr. Pakanec, Mgr. Sloviaková, Mgr. Chrobáková. Po náročnom a dôslednom zvážení sa členovia poroty zhodli na týchto výsledkoch:

 • Fašiangy, obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, sú pre mnohých ľudí, ktorí sa radi zabávajú, veľmi obľúbené. Je to čas plesov, karnevalov, zábavy, spevu a tanca. Aj naša telocvičňa sa dňa 9.2.2018 premenila na krajinu Škraboškovo, do ktorej zavítali i masky rôznych rozprávkových bytostí. Párty 1. stupňa ZŠ v Škraboškove otvorili žiaci 3. ročníka piesňou Fašanek sa kráti. Následne sa Škraboškovanom predstavili masky z Rozprávkova, a potom si všetci spoločne zatancovali v uvítacom tanečnom kole. Vedno si zasúťažili v rôznych súťažiach, kde si zmerali svoje sily v rýchlosti, šikovnosti, obratnosti, ale i v maškrtení, pití zdravej čistej vody, v tancovaní s balónmi, s metlou, či v stoličkovom tanci. Radostné zápolenie sa striedalo s tancom na známe piesne Kollárovcov, Kandráčovcov, no domáci Škraboškovania a návštevníci z Rozprávkova sa do sýtosti vyšantili i pri moderných piesňach z repertoára dídžejov Maťka a Matyáška. A na záver nechýbala ani obľúbená tombola, počas ktorej bolo počuť milé výkriky radosti. Ceny do Škraboškova venovalo ZRŠ, za čo im Škraboškovania veľmi pekne ďakujú. V Škaboškove sme prežili veľmi pekné dopoludnie a do svojich príbytkov sme odchádzali plní emócií, radosti a spokojnosti. Tešíme sa na budúce fašiangové radovánky.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Streda 21. 2. 2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083, mobil 0911 223 741
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria