Navigácia

Partners


Streda 24. 7. 2019

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Novinky

 • Všetkým zamestnancom a žiakom Základnej školy, Staškov 502 prajem príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.

  Školské vyučovanie sa začína opäť v pondelok 2. septembra 2019.

  Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy.

 • Centrum voľného času pri Základnej škole, Staškov 502 pripravuje ponuku záujmových útvarov (ZÚ) na školský rok 2019/2020.

  Ak radi pracujete so žiakmi a mládežou a máte záujem viesť záujmový útvar, oznámte to na č.t. 041/4346049 (riaditeľňa), mobil 091102510168, prostredníctvom e-mailu cvcstaskov@gmal.com alebo osobne do 4.9.2019 Uveďte názov ZÚ, deň a hodinu konania v týždni (nie v sobotu alebo v nedeľu) a vekovú kategóriu žiakov (alebo ročník).

  Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ

 • V piatok 14. júna 2019 žiaci siedmych ročníkov navštívili Čistiareň odpadových vôd v Čadci. Od pána vedúceho Petra Macka, ktorý ich počas celej exkurzie sprevádzal sa dozvedeli veľa nových informácií a získali odpovede na mnohé otázky: Ako sa voda na čističke čistí, prečo sa odpadové vody čistia, akým spôsobom sa čistia. Z pútavého rozprávania a filmu sme sa dozvedeli, že voda, ktorú čistia v čističke je odpadová voda z našich domov a bytov. Na rozloženie nečistôt vo vode používajú baktérie, ktoré sa živia naším odpadom a rozkladajú ho. Z oddeleného odpadu od tekutej vody vzniká kal, ktorý má druhotné využitie ako palivo pri vykurovaní objektov čističky počas zimných mesiacov, alebo ako hnojivo do pôdy. Po biologickom prečistení a celkovom laboratórnom rozbore putuje voda späť do rieky Kysuca. V areáli ČOV si žiaci pozreli všetky zariadenia potrebné k čisteniu odpadovej vody. Žiaci mali možnosť uvedomiť si prepojenie teoretických vedomostí z predmetov chémia, fyzika a geografia v reálnom živote. Cieľom exkurzie bolo posilnenie si environmentálneho povedomia nielen po teoretickej stránke, ale aj praktické uplatňovanie vo svojom okolí.

 • Cesta dvojposchodovým vlakom je pre naše deti úžasným zážitkom. Ak sa k tomu pridruží návšteva bábkového divadla, úspech je zaručený. V mesiaci jún zakončili tretiaci s triednymi pani učiteľkami tohtoročné školské akcie práve návštevou Žiliny, spojili tak príjemné s užitočným. Aj vďaka výbornej spolupráci kolektívu bábkového divadla sme mohli zažiť predstavenie „ Dievčatko Momo a ukradnutý čas“, príbeh známeho nemeckého spisovateľa Michaela Endeho, preložený do viac ako 40 jazykov vo svete. Pôsobivá a silnáinscenácia o sirote, ktorá svojou odvahou porazila Sivých pánov – požieračov času, apeluje na súčasný stav konzumnej spoločnosti, plytkú a povrchnú komunikáciu medzi ľuďmi, nekonečné hodiny strávené na sociálnych sieťach a zmysluplné využitie času.

 • Škola nie je iba o učení, povinnostiach a drine, ale aj o zábave a radosti. Túto zábavu a radosť prežívali žiaci počas návštevy záujmovej činnosti.

  Krúžok Spolu do kina I. a Spolu do kina II. sa počas školského roka 2018/2019 tešil veľkej obľube. Pravidelne sa ho zúčastňovali žiaci 5. – 8. ročníka, prevažne počas víkendov. V sobotu 1. júna 2019 sme počas Dňa detí slávnostne s úsmevom na tvári ukončili tohtoročnú už druhú sezónu.

  Veríme, že náš krúžok uspokojí požiadavky Vašich detí i v budúcom školskom roku a bude vítanou formou naplnenia ich voľného času.

 • Žiaci V. ročníka sa 15. mája zúčastnili prednášky s odborným lektorom – historikom PhDr. Mariánom Liščákom, PhD. v rámci projektu NAŠE KYSUCE, ktoré zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Na hodine dejepisu priblížil p. Liščák pútavým spôsobom Históriu Kysúc. Výstupom tejto prednášky boli výtvarné práce, ktoré sú vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci v dňoch 14.-30.júna 2019. Témou žiackych prác sú zaujímavosti z histórie Kysúc – osoby a udalosti súvisiace s Kysucami, historicky zaujímavé stavby na Kysuciach a v blízkom okolí – Koscelisko, Veľké Šance, kostoly v Riečnici, kaštiele v Radoli a Oščadnici, kamenné mosty v Krásne nad Kysucou, Budatín a pod. Žiaci sa zhostili tejto úlohy veľmi pekne. Týmto ďakujem Janke Balážovej, zamestnankyni Kysuckého kultúrneho strediska za spoluprácu.

 • Jedna z vydarených aktivít rozširujúcich multikultúrne povedomie sa konala tentokrát posledný mesiac školského roka.

  10. júna v pondelok sa u nás stretli dobrovoľníci z 5 štátov, aby v rámci projektu ERASMUS+ v spolupráci s KERICom priblížili naším žiakom život v ich rodnej krajine.

  Fínsko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko a Španielsko sú štáty rozmanité svojím kultúrnym životom. Dobrovoľníci nám tieto rozmanitosti prezentovali a my sme si tak mohli prehĺbiť naše vedomosti o nové a zaujímavé informácie. Tento deň bol ale aj rozlúčkovým, pretože u nás ukončila spoluprácu dobrovoľníčka Salla z Fínska. Decká s ňou prežili pekné chvíle na hodinách anglického jazyka a veľmi si Sallu obľúbili.

 • Dňa 3.6.2019 sa žiaci 2.A, 4.A a 4.B vybrali na školský výlet do rozprávkového Oravského hradu. Netradične nás privítali herci v rozprávkových kostýmoch a v komnatách hradu nám predstavili päť rozprávok, zameraných na veselé slovenské príslovia a porekadlá, vďaka ktorým sa z namyslenej, rozmarnej, lenivej a nevďačnej princezny stala múdra, vďačná a pracovitá kráľovná. Žiaci príslovia a porekadlá objavovali, za čo dostali pečiatku na svoj hradný preukaz, aby mohli pokračovať k ďalšej rozprávke. Vďaka tomu sa prehliadka hradu stala pútavou a zaujímavou prechádzkou po rozprávkovej krajine. Nemenej zaujímavá bola i plavba loďou po Oravskej priehrade na Slanický ostrov – prírodnú pamiatku, kde sme mohli obdivovať barokovo-klasicistický Kostol Povýšenia sv. Kríža a v jeho interiéri expozíciu ľudového umenia - ľudové plastiky a maľby. Na ostrove sme si pozreli lapidárium - oravskú kamenársku tvorbu z 18. a 19. storočia i expozíciu histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady. Našou ďalšou zastávkou bolo pútnické miesto ,, Rio de Klin“, kde sa nachádza tretia kópia brazílskej sochy a najvyššej sochy Ježiša Krista na Slovensku s výškou 9,5 metra, váhou 23 ton a rozpätím rúk 7 metrov. Okrem Spasiteľa, pozerajúceho sa na naše krásne Slovensko, sa tu nachádza aj socha Jána Pavla II. Chodník k sochám lemuje zaujímavá krížová cesta. Po náročnom výstupe k sochám na horu Grapa, sme si v altánkoch čarokrásneho areálu oddýchli a pokochali sa nádherným výhľadom na obec Klin, Roháče

 • Dňa 5.6.2019 sa mladí zdravotníci Nelka Krištofíková, Tamarka Maslíková a Klárka Vyrobíková zo 4.A a Andrejko Perďoch a Lukáško Badura z 5.A zúčastnili územnej súťaže Družstvá mladých zdravotníkov 1. stupňa ZŠ usporiadanej Slovenským Červeným krížom v Čadci. Súťaž je zameraná na rýchle a správne poskytnutie 1. pomoci v život ohrozujúcich situáciách, ktoré nás môžu denne postihnúť, na správne prevedenie kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorej cieľom je obnovenie zlyhávajúcich alebo zlyhaných vitálnych funkcií a správne ošetrenie ľudí s rôznymi poraneniami. Úlohou predlekárskej prvej pomoci je zachrániť život zranenému, zabrániť zhoršeniu jeho stavu a zaistiť jeho bezpečie do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Pripravenosť žiakov z teoretických vedomostí i praktické výkony družstiev hodnotili profesionálni zdravotníci – MUDr. Milan Galgánek a ďalší členovia Záchrannej služby 112. Naši malí zdravotníci 1. stupňa si počínali výborne, o čom svedčí aj ich umiestnenie, krásne 2. miesto. Keďže prvú pomoc je povinný poskytnúť každý človek podľa svojich možností a schopností a nikdy nevieme, kedy ju budeme potrebovať aj my sami, verím, že títo žiaci budú inšpiráciou a dobrým príkladom pre ostatných v jej zdokonaľovaní sa.

 • Štvordňový plavecký výcvik absolvovalo 30 žiakov 4. A a 4. B triedy a konal sa v dňoch 27.5. – 30.5. 2019. Výcvik sa uskutočnil v mestskej plavárni v Čadci, koordinoval ho pán František Ujházi a viedli ho inštruktori Michaela Balamucká, Jakub Duraj, Mgr. Ján Staník a Mgr. Radoslav Nekoranec. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. Jednu skupinu tvorili neplavci, ktorí sa učili základy plávania, osvojovali si splývavú polohu a jeden plavecký štýl a tri skupiny tvorili plavci, ktorí sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch kraul, znak a prsia. Na záver plaveckého výcviku sa uskutočnila diagnostika, ktorá spočívala v plávaní na žiakom zvládnutú vzdialenosť plaveckým štýlom, ktorý si sám vybral. Po absolvovaní kurzu žiaci obdŕžali diplom za svoju snahu, vytrvalosť a svoje výkony. Veľkým pozitívom plaveckého výcviku je, že deti prekonali strach z vody, získali plaveckú gramotnosť a motivovali sa k ďalšiemu zdokonaľovaniu svojich plaveckých zručností.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria