Navigácia

 • STAŠKOVÁČIK 2018

  Dňa 2.7.2018 sa na našej škole  začal pre deti  prázdninový denný tábor s názvom Staškováčik 2018. Odštartovali sme ho rôznymi hrami, kde si deti mohli zasúťažiť, zaskákať, zahrať kuželky, zahádzať loptičkami a pod. Po obede si zahrali rôzne spoločenské hry, ktoré ich bavili. Nakoniec sme si zahrali ešte futbal a vybíjanú. Deti plné zážitkov odchádzali domov, tešiac sa na ďalšie dni, ktoré zažijú počas tábora Staškováčik.

  Bc. Adriana Kucharčiková, Tatiana Matláková

   

  Tábor „Staškováčik“ pokračuje ...

  Ďalšie dva slnečné dni v dennom tábore „Staškováčik“ – utorok a streda sa uskutočnili takpovediac„ v teréne“. V utorok žiaci strávili pekný čas na dopravnom ihrisku v Turzovke. Preliezačky, hojdačky, detské ihrisko, futbal, káry aj trojkolky, to všetko si mohli decká vyskúšať a do sýtosti sa vyjašiť. V závere športového poldňa si deti s vyučujúcimi v altánku opiekli nad ohňom špekáčiky. Sladkým zamaškrtením po ceste k vlakovej stanici bola osviežujúca zmrzlina.

  V stredu sme s deťmi uskutočnili výlet do krajského mesta Žilina, kde už ich v OC Mirage čakalo prekvapenie – filmová animovaná rozprávka Luis a ufóni. Pre niektorých najmenších to bol výnimočný výlet, pretože ho zvládli bez rodičov, len so svojimi kamarátmi.  Na starostlivosť a  poriadok dohliadali pani učiteľky. Po predstavení sme s deťmi strávili pár príjemných a oddychových chvíľok  v obchodnom centre a na priestrannom námestí pri fontáne sme načerpali energiu slnečných lúčov.

  Tešila nás spokojnosť detí s úsmevmi na tvári, vedeli sme, že naša námaha nebola zbytočná.

  Mgr. I. Chrobáková, Mgr. M. Sloviaková, Bc. A. Kucharčiková, Mgr. Ľ. Takáčová

   

   

 • Krásne prázdniny

  Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,vážení rodičia, milí žiaci,

  prajeme Vám krásne a slnečné prázdninové dni, príjemný oddych, peknú dovolenku a nezabudnuteľné zážitky.

  Dovidenia  3.9.2018 .

  Mgr. Mária Perďochová

 • Olympijský deň sa nám opäť vydaril

  22.jún 2018 prebiehal v aktívnom a športovom duchu. Naša škola sa tradične a úspešne zapojila do projektu organizovaného SOV pod názvom „Olympijský deň“. Heslo tohto roku „Berme to športovo“ vyučujúci spoločne so žiakmi naplnili do bodky. Úvodný ceremoniál zahájila pani riaditeľka, privítala hosťa, pána J. Majerika – zanieteného športovca telom aj duchom. Po odznení olympijskej hymny a zložení sľubov sa deti smelo pustili do plnenia športových disciplín, ktoré sme museli prispôsobiť vrtochom počasia. Súťažilo sa v skokoch, hodoch, behu aj driblingu. V záver olympijského dňa triedni učitelia ocenili svojich športovcov malými odmenami a pani riaditeľka im na konci udelila medaile.

  Šport nás baví a považujeme ho za súčasť zdravého životného štýlu, preto sa už teraz tešíme na ďalší olympijský deň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek podporili alebo zrealizovali myšlienku olympijského dňa na našej škole.

  Mgr. Izabela Chrobáková

   

 • Spolupráca s Kericom v školskom roku 2017/2018

  Príjemným, pekným, ale najmä poučným zakončením blížiaceho sa konca školského roka bola posledná návšteva našej dobrovoľníčky Laetizie z Francúzska, ktorá žiakov navštevovala na hodinách angličtiny počas celého roka. Deti si s ňou vybudovali milý a kamarátsky vzťah, taktiež mohli využiť zdokonalenie sa v angličtine prostredníctvom komunikácie v cudzom jazyku s ňou. Vďaka rôznym aktivitám na upevnenie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov, zaujímavé prezentácie o Francúzsku a iné, aj takouto cestou Laetizia deťom spestrila a oživila hodiny angličtiny trochu inak.

  Ďakujeme za spoluprácu centru Keric, ako aj za ďalšie spoločne uskutočnené aktivity, akými boli napríklad: Medzinárodné Vianoce či výborný Euroweek na našej škole.

  Mgr. Izabela Chrobáková a vyučujúci ANJ

 • Oznam

  Príkaz riaditeľa školy

  V zmysle §6 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších noviel.

              Na základe prebiehajúcej rekonštrukcie podlahovej plochy telocvične ZŠ Staškov 502 vydávam od 26.6.2018 do odvolania zákaz vstupu do priestorov telocvične a vonkajších priestorov  za telocvičňou smerom k multifunkčnému ihrisku. Priestor je ohraničený páskou a označený tabuľou Zákaz vstupu.

  Vstup do areálu školy je možný len cez hlavnú bránu a cez bočnú bráničku od MŠ.

  Tento príkaz platí po dobu trvania rekonštrukcie podlahovej plochy a  a o zrušení príkazu budú informovaní všetci zamestnanci a žiaci Základnej školy, Staškov 502 a stravníci ŠJ a zásobovanie ŠJ.

 • Výchovno-vzdelávací program ,,Čas premien“

   15. júna 2018 sa na našej škole konala beseda čas premien – úzko súvisiaca téma s dospievaním mládeže. Pre chlapcov a dievčatá ôsmeho ročníka bola táto téma aktuálna. Ôsmaci sa oboznámili a pochopili ako prebiehajú psychické a fyzické zmeny, ktorými počas puberty prechádzajú. O daných témach hovorili otvorene, avšak s istou dávkou citu v jednotlivých etapách dospievania. Zistili, že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, je to však úžasná cesta. Dozvedeli sa, kde to všetko začína. MUDr. Gajdičiar im poodhalil tajomstvo podstaty ich jedinečnej krásy – ako byť zdraví vo vnútri aj navonok. Pán doktor sa snažil odpovedať na otázky, ktoré ich zaujímajú a zatiaľ nenašli odvahu ich nikomu položiť.

  Mgr.Mária Šinalová

 • Deň otvorených dverí v školiacom centre firmy SCHAEFFLER KYSUCA

  Dňa 19.6. 2018 sa chlapci 8.ročníka spolu s výchovnou poradkyňou Mgr. Chrobákovou zúčastnili prehliadky školiaceho centra firmy Schaeffler. Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie v odboroch súvisiacich so strojníctvom si mali možnosť pozrieť moderné priestory školiaceho centra, plne vybavené strojmi pre potreby študentov v praxi. Poučná bola aj prezentácia firmy a individuálne rozhovory so študentami. Oboznámili sa s benefitmi duálneho vzdelávania.

  Pre ôsmakov sa začína obdobie rozhodovania sa, na ktorú strednú školu ísť a aký študijný odbor si zvoliť. Dôležitá je komunikácia dieťaťa s rodičom, ktorý ho dokáže podporiť, usmerniť a poradiť.

  Mgr. Izabela Chrobáková – výchovná poradkyňa

   

 • Sloboda zvierat

  Dňa 19. 06. 2018 sa uskutočnila na našej škole dobrovoľná finančná zbierka na SLOBODU ZVIERAT.  Tento deň sme venovali zvieratám, ktoré zostávajú na ulici a často je bez odbornej pomoci ich život neznesiteľný a v akútnom ohrození.

  Počas tohto dňa sme vyzbierali pre zvieratá sumu 52.73 €. Veľká vďaka patrí vedeniu školy, kolegyniam, kolegom, ostatným zamestnancom školy, ale najmä všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto dobrovoľnej finančnej zbierky.

     Mgr. Daniela Kováčiková

 • Školský výlet do Trenčína

  Mesiac jún je pre deti v škole doslova nabitý povinnosťami viac ako kedykoľvek počas školského roku. My sme ale deckám našli deň, ktorý by mal byť pamätný a jednoducho patrí „ do školy“. Je to školský výlet. Ten náš sa uskutočnil 15.júna 2018. Žiaci 3.A, 4.A a 5.B s triednymi učiteľkami a pánom farárom nasadli na vlak s cieľovou stanicou Trenčín. Slnečné počasie a dobrá nálada sprevádzali naše kroky Trenčianskym hradom, kde si deti zahrali na rytierov Žigmunda Luxemburského a dvorné dámy Barbory Celjskej – riešili pripravené úlohy a záhady, v závere prehliadky boli pasovaní dámou v dobovom kostýme. Po krátkej prestávke v areáli hradu sme kráčali k ostrovu pri rieke Váh, kde nás už čakali „dračie lode a aquazorbing“. Na dračích lodiach si žiaci vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť vo veslovaní a disciplíne pri splavovaní Váhu. Zistili, aká dôležitá je vzájomná spolupráca s prísnym dôrazom na bezpečnosť. Pri aquazorbingu sa decká vyšantili do sýtosti, plní zážitkov, dojmov a pocitov sme sa vracali šťastne domov.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková, Mgr. Helena Babišová, p. farár Mons. Galus

 • Svetový deň mlieka – „Najkrajšia krava“

  Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa dňa 19. 06. 2018 uskutočnila pre žiakov 2. ročníka výtvarná súťaž na tému „Najkrajšia krava“. 

  Žiaci pri maľbe a kresbe tohto zvieratka preukázali svoju fantáziu a zhotovili pekné výtvarné práce. Najkrajšie práce detí boli ocenené mliečnymi výrobkami. Žiaci sa tiež dozvedeli informácie o užitočnosti týchto zvierat.

  Po vyhodnotení prác si deti pochutnali na mliečnych banánových kokteiloch.

        Mgr. Daniela Kováčiková

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik našich šiestakov

  V rámci rozvoja zručností v oblasti telesnej a športovej výchovy žiaci 6.A a 6.B triedy   absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý sa konal od 4. – 11. mája 2018 v priestoroch krytej plavárne v Čadci pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov. Inštruktori vyzdvihli, že naša škola ako jedna z mála škôl realizuje zdokonaľovací plavecký výcvik pre svojich žiakov.

  Šiestaci usilovne zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti vo vode, niektorí zase prekonávali strach z vody. Každoročne pribúda v štatistike utopenia viac detí i dospelých. Vedieť plávať by malo byť rovnako dôležité ako jazdiť na bicykli, či používať mobil. Žiaci si v priebehu jedného týždňa zdokonaľovali techniku plávania a plavecký výcvik si posledný deň spestrili aj atrakciami v bazéne. Veríme, že žiaci ocenia svoje plavecké schopnosti najmä v lete a to na dovolenkách pri kúpaní v prírodných nádržiach, jazerách, priehradách, riekach alebo pri mori.

  PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Jana Janíková – triedni učitelia šiestych ročníkov

 • Šiestakom a siedmakom sa v ZOO na výlete páčilo

  V utorok 28. mája 2018 žiaci 6.A, 6.B a 7.A triedy navštívili atraktívnu ZOO v Lešnej pri Zlíne, ktorej súčasťou je aj zámok a historický lešenský park. Počasie nám prialo, a tak sa všetci tešili, že prežijú spoločne krásny deň. Zoologická záhrada umožnila žiakom vidieť živočíchy v simulovaných prirodzených podmienkach. Žiaci si pozreli biopark, ktorý bol členený na jednotlivé kontinenty s typickými živočíchmi vo voľnej prírode. Počas prehliadky mohli sledovať etológiu a ekologické aspekty tak suchozemských, ako aj vodných živočíchov.

  Deti si mohli pozrieť živočíchy v rámci jednotlivých svetadielov, niektoré dokonca aj pohladkať. Aspoň na pár minút mali pocit, že sa nachádzajú v ozajstnom tropickom pralese, keďže súčasťou zoo je aj obrovský skleník, kde mohli žiaci vidieť aj prirodzený rast obľúbených banánov priamo na banánovníku. Veľmi zaujímavé bolo miesto, kde bol  vytvorený  malý podmorský svet a návštevníci si mohli pozrieť úplne zblízka raje, ktoré hladkali aj ich kŕmili. Príjemné zážitky z tohto výletu ešte umocňovala bujná zeleň navôkol. Okrem toho žiaci navštívili chránenú kultúrnu pamiatku – romantický zámok Lešná. Ako nemožno popierať silný vplyv zvierat na osobnosť človeka, tak nemožno poprieť edukačný vplyv návštevy ZOO Lešná. Samotná prechádzka pomedzi expozície zakomponované v jednotlivých špecifických biotopoch má osvetový charakter. Veríme, že získané poznatky pomôžu žiakom pri ďalšom štúdiu. Na tento výlet budeme ešte dlho spomínať.

   

  PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Jana Janíková, Mgr. Anna Bukovanová

 • OZNAM - TELOCVIČŇA

  Oznamujeme všetkým nájomcom telocvične,že od utorka 27.6.2018 nebude v prevádzke telocvičňa z dôvodu výmeny palubovej plochy. O opätovnej prevádzke budú záujemcovia o prenájom včas informovaní prostredníctvom web sídla školy a oznamom na výveske školy.

 • Oznámenie

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že riaditeľka Základnej školy, Staškov 502 poskytuje žiakom  dňa 25.6.2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  V prevádzke nebude:  ŠJ, ŠKD ani CVČ.

  Vyučovanie pokračuje v utorok 26.6.2018.

 • Zhodnotenie a poďakovanie za prácu v záujmovom útvare Spolu do kina I., Spolu do kina II.

  V školskom roku 2017/2018 sa vyučujúci rozhodli rozbehnúť pekný krúžok, ktorý by v sebe niesol viacero pozitív, nechýbala by dobrá nálada a nezaplatiteľné skúsenosti.

  Po skúsenostiach z predošlých rokov, tak aj tento školský rok deti spoločne s vyučujúcimi navštevovali kino v obchodnom centre Mirage v Žiline, kde mohli vidieť množstvo pekných, humorných, ale aj poučných filmov a rozprávok pre deti. Odmenou pre nás vyučujúcich bola vždy dobrá nálada a pohoda našich žiakov. Pri niektorých filmoch sme sa poriadne nasmiali, ale pri niektorých sme si aj poplakali. Veríme, že deti chodili na náš krúžok so záujmom a radi sa tešili na spoločné chvíle s kamarátmi strávené nielen v kine, ale aj cestou vlakom.

  Aj v nasledujúcom  školskom roku plánujeme tento záujmový útvar zaradiť do ponuky CVČ. Sme presvedčení, že bude mať ohlas a úspech. Všetkým deťom prajeme pohodové prežitie letných prázdnin.

  Mgr. Izabela Chrobáková, PaedDr. Martin Pakanec

 • Exkurzia do Národnej rady SR a návšteva čokoládovne v rakúskom Kitsee

  25. mája 2018 sa naši starší žiaci 8.a 9.ročníka spoločne s vyučujúcimi zúčastnili veľmi peknej exkurzie v bratislavskej Národnej Rade. Exkurzia bola priamo spätá s vyučovacím procesom, súvisela najmä s občianskou náukou, slovenským jazykom ale aj geografiou. Po príjemnej prechádzke okolia Bratislavského hradu a zrenovovaného hradného parku sme sa presunuli do budovy NR SR, kde nás čakal pán Adamišin – náš sprievodca, ktorý nám pútavo a zaujímavo predstavil priestory národnej inštitúcie. Mali sme možnosť stretnúť známe tváre politikov a dokonca sme boli zúčastnení na rokovaní NR SR. Poslanci nás v rokovacej sále pozdravili a my sme boli aspoň na malú chvíľu v dianí politických tém.

  Návšteva čokoládovne v mestečku Kitsee bola príjemným spestrením výletu. Navštívili sme obchodík tejto široko známej fabriky Hauswirth s originálnymi cukrovinkami – dokonca s malou ochutnávkou. Prešli sme si priestory fabriky spojené s odborným výkladom a spoznali sme výrobný proces a spracovanie lahodnej čokolády.

  Za profesionálny prístup a pohodovú cestu ďakujeme pánovi vodičovi autobusu Jankovi Chmurčiakovi, poďakovanie patrí i vyučujúcim, ktorí exkurziu organizovali. Dúfame, že zanechá pekné spomienky.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková, p. farár Mons. Anton Galus, pani zástupkyňa Mgr. Anna Bukovanová, pani zástupkyňa Mgr. Janka Kubošková.

 • Dopravné ihrisko

  29.5.2018 cesta žiakov 1.a 2. ročníka viedla ráno na železničnú stanicu . Ich cieľom bolo miesto v Turzovke -Závodí, kde sa nachádza vynovené dopravné ihrisko. Najviac sa tešili  na vozenie na autokárach. Skôr než sa tak stalo, museli sa zoznámiť s trasou , ku ktorej pribudol nový kruhový objazd a samozrejme s dopravnými značkami. Keď si pripevnili reflexné pásiky,  začala sa jazda. Deti sa vymieňali na kolobežkách a autokárach  a tí, ktorým sa neušla , si zahrali futbal na ihrisku alebo šantili na detskom kolotoči , šmýkačke, či preliezačkách. Pekný slnečný deň zavŕšili  zmrzlinou, ktorá v tak teplom dni určite osviežila a domov sa vrátili plní zážitkov .

                                                                                    Mgr. Bučková

 • Atletická súťaž

  Dôkazom toho, že deti majú v sebe veľký potenciál je i to ,že po náročnom dopoludní sa poobede niektorí  z nich zúčastnili  atletickej súťaže, kde si žiaci jednotlivých ročníkov zmerali sily v tradičných atletických disciplínach: v rýchlom behu, skoku z miesta a v hode loptičkou. Skvelé výkony posunuli niektorých na víťazné miesta nasledovne:

  1.ročník                 2.ročník                         3.ročník                        4.ročník

  S. Grečmal          K.Michalinová                     M.Sýkora                      A.Perďoch

  J.Halvonik           M.Duraj                               O.Mravec                      K.Marčan

  D.Legerský          K.Krišťák                             T.Maslíková                  S.Zahatlan

  Víťazi boli odmenení vecnými cenami, no poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ktorí sa radi hýbu, radi súperia a majú radi šport.                                                          Športu zdar!

                                                                                           Mgr. V. Bučková

 • Cvičenia v prírode

  Dňa  30. 5. 2018 sa športoviská okolo školy zaplnili žiakmi 1.-4. ročníka. V tento  deň prebiehali cvičenia v prírode, ktoré sú súčasťou plánu z telesnej výchovy. Žiaci si na 7 stanovištiach overovali svoje zručnosti , rýchlosť, šikovnosť a obratnosť. Po rozcvičke sa po triedach rozdelili k stanovištiam . Vyskúšali si štafetový beh, skok do piesku, hod na cieľ, preskoky a podliezanie švihadiel, obiehanie, preskakovanie lôpt, prihrávky  a okrem prvákov si zahrali i vybíjanú. Slnko nebolo skúpe na svoje lúče a tak prišli vhod i prestávky na občerstvenie. Pod pestrofarebnými  šiltovkami sa ukrývali spokojné , trochu unavené tváre deti ,ktoré v tomto extrémnom počasí  zvládli všetky úlohy na výbornú.

            Mgr.Viera Bučková

 • Súťaž hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa ZŠ

  Slovenský Červený kríž usporiada každoročne územnú Súťaž hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa ZŠ a tento rok sa konala 7.6.2018 v priestoroch Kultúrneho domu v Čadci. Zúčastnili sa jej i žiačky našej školy, ktoré súťažili v kategórii I. stupeň ZŠ a vybojovali si 1. miesto: Natálka Bukovanová (5.A), Agátka Kajanková (5.B), Nelka Krištofíková (3.A), Tamarka Maslíková (3.A) a Klárka Vyrobíková (3.A). Za svoju šikovnosť a pohotovosť si vyslúžili i pochvalu od riaditeľa súťaže MUDr. Galgánka. Každému súťažnému úspechu predchádza mnoho hodín prípravy, no tá námaha určite stojí za krásny pocit z víťazstva  i z toho, že viem pomôcť a poskytnúť prvú pomoc zranenému človeku alebo ľuďom v ohrození života.

  Mgr. Helena Babišová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria