Záleží nám na každom žiakovi

Navigácia

 • Prázdninové prianie

  Všetkým zamestnancom a žiakom Základnej školy, Staškov 502 prajem príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.

  Školské vyučovanie sa začína opäť v pondelok 2. septembra 2019.

   Mgr. Mária Perďochová, riaditeľka školy.

 • Záujem o vedenie záujmového útvaru v školskom roku 2019/2020

  Centrum voľného času pri Základnej škole, Staškov 502 pripravuje ponuku záujmových útvarov (ZÚ) na školský rok 2019/2020.

  Ak radi pracujete so žiakmi a mládežou a máte záujem viesť záujmový útvar, oznámte to  na č.t. 041/4346049 (riaditeľňa), mobil 091102510168,  prostredníctvom e-mailu cvcstaskov@gmal.com alebo osobne   do 4.9.2019 Uveďte názov ZÚ, deň    a hodinu konania v týždni (nie v sobotu alebo v nedeľu) a vekovú kategóriu žiakov (alebo ročník).

    Mgr. Jana Kubošková, vedúca CVČ

 • Exkurzia siedmakov – čistička odpadových vôd

  V piatok 14. júna 2019 žiaci siedmych ročníkov navštívili Čistiareň odpadových vôd v Čadci. Od pána vedúceho Petra Macka, ktorý ich počas celej exkurzie sprevádzal sa dozvedeli veľa nových informácií a získali odpovede na mnohé otázky: Ako sa voda na čističke čistí, prečo sa odpadové vody čistia, akým spôsobom sa čistia. Z pútavého rozprávania a filmu sme sa dozvedeli, že voda, ktorú čistia v čističke je odpadová voda z našich domov a bytov. Na rozloženie nečistôt vo vode používajú baktérie, ktoré sa živia naším odpadom a rozkladajú ho. Z oddeleného odpadu od tekutej vody  vzniká kal, ktorý má druhotné využitie ako palivo pri vykurovaní objektov čističky počas zimných mesiacov, alebo ako hnojivo do pôdy. Po biologickom prečistení a celkovom laboratórnom rozbore putuje voda späť do rieky Kysuca. V areáli ČOV si žiaci pozreli všetky zariadenia potrebné k čisteniu odpadovej vody. Žiaci mali možnosť uvedomiť si prepojenie teoretických vedomostí z predmetov chémia, fyzika a geografia v reálnom živote. Cieľom exkurzie bolo posilnenie si environmentálneho povedomia nielen po teoretickej stránke, ale aj praktické uplatňovanie vo svojom okolí.

  Mgr. Anna Bukovanová, PaedDr. Martin Pakanec

 • Bábkové divadlo v Žiline – 14.6. 2019

  Cesta dvojposchodovým vlakom je pre naše deti úžasným zážitkom. Ak sa k tomu pridruží návšteva bábkového divadla, úspech je zaručený. V mesiaci jún zakončili tretiaci s triednymi pani učiteľkami tohtoročné školské akcie práve návštevou Žiliny, spojili tak príjemné s užitočným. Aj vďaka výbornej spolupráci kolektívu bábkového divadla sme mohli zažiť  predstavenie „ Dievčatko Momo a ukradnutý čas“, príbeh známeho nemeckého spisovateľa Michaela Endeho, preložený do viac ako 40 jazykov vo svete. Pôsobivá a silnáinscenácia o sirote, ktorá svojou odvahou porazila Sivých pánov – požieračov času, apeluje na súčasný stav konzumnej spoločnosti, plytkú a povrchnú komunikáciu medzi ľuďmi, nekonečné hodiny strávené na sociálnych sieťach a zmysluplné využitie času.

  „Čas je život a život žije v srdci.“

  Veľké poďakovanie posielame kolektívu bábkového divadla v Žiline za skvelú spoluprácu a tešíme sa na pútavé akcie v novom školskom roku 2019/2020.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková

 • Spolu v kine počas Dňa detí

  Škola nie je iba o učení, povinnostiach a drine, ale aj o zábave a radosti. Túto zábavu a radosť prežívali žiaci počas návštevy záujmovej činnosti.

  Krúžok Spolu do kina I. a Spolu do kina II. sa počas školského roka 2018/2019 tešil veľkej obľube. Pravidelne sa ho zúčastňovali žiaci 5. – 8. ročníka, prevažne počas víkendov. V sobotu 1. júna 2019 sme počas Dňa detí slávnostne s úsmevom na tvári ukončili tohtoročnú už druhú sezónu.

  Veríme, že náš krúžok uspokojí požiadavky Vašich detí i v budúcom školskom roku a bude vítanou formou naplnenia ich voľného času.

  PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Izabela Chrobáková

 • Môj pohľad do histórie

  Žiaci V. ročníka sa 15. mája zúčastnili prednášky s odborným lektorom – historikom PhDr. Mariánom Liščákom, PhD. v rámci projektu NAŠE KYSUCE, ktoré zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Na hodine dejepisu priblížil p. Liščák pútavým spôsobom Históriu Kysúc. Výstupom tejto prednášky boli výtvarné práce, ktoré sú vystavené v Kysuckej knižnici v Čadci v dňoch 14.-30.júna 2019. Témou žiackych prác sú zaujímavosti z histórie Kysúc – osoby a udalosti súvisiace s Kysucami, historicky zaujímavé stavby na Kysuciach a v blízkom okolí – Koscelisko, Veľké Šance, kostoly v Riečnici, kaštiele v Radoli a Oščadnici, kamenné mosty v Krásne nad Kysucou, Budatín a pod.  Žiaci sa zhostili tejto úlohy veľmi pekne. Týmto ďakujem Janke Balážovej, zamestnankyni Kysuckého kultúrneho strediska za spoluprácu.

  Mgr. Zuzana Haluščáková, vyučujúca DEJ

 • EUROWEEK 2019

  Jedna z vydarených aktivít rozširujúcich multikultúrne povedomie sa konala tentokrát posledný mesiac školského roka.

  10. júna v pondelok sa u nás stretli dobrovoľníci z 5 štátov, aby v rámci projektu ERASMUS+ v spolupráci s KERICom priblížili naším žiakom život v ich rodnej krajine.

  Fínsko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko a Španielsko sú štáty rozmanité svojím kultúrnym životom. Dobrovoľníci nám tieto rozmanitosti prezentovali  a my sme si tak mohli prehĺbiť naše vedomosti o nové a zaujímavé informácie. Tento deň bol ale aj rozlúčkovým, pretože u nás ukončila spoluprácu dobrovoľníčka Salla z Fínska. Decká s ňou prežili pekné chvíle na hodinách anglického jazyka a veľmi si Sallu obľúbili.

  Veľmi pekne sa chceme všetkým dobrovoľníkom poďakovať, želáme slnečné leto a v budúcnosti všetko dobré. EUROWEEKom sme síce ukončili spoluprácu s KERICom v tomto školskom roku, ale tešíme sa na ďalšiu v novom školskom roku.

   

  Mgr. Izabela Chrobáková

 • Rozprávková Orava

  Dňa 3.6.2019 sa žiaci 2.A, 4.A4.B vybrali na školský výlet do rozprávkového Oravského hradu. Netradične nás privítali herci v rozprávkových kostýmoch a  v komnatách hradu nám predstavili päť rozprávok, zameraných na veselé slovenské príslovia a porekadlá, vďaka ktorým sa z namyslenej, rozmarnej, lenivej a nevďačnej princezny stala múdra, vďačná a pracovitá kráľovná. Žiaci príslovia a porekadlá objavovali, za čo dostali pečiatku na svoj hradný preukaz, aby mohli pokračovať k ďalšej rozprávke. Vďaka tomu sa prehliadka hradu stala pútavou a zaujímavou prechádzkou po rozprávkovej krajine. Nemenej zaujímavá bola i plavba loďou po Oravskej priehrade na Slanický ostrov – prírodnú pamiatku, kde sme mohli obdivovať barokovo-klasicistický Kostol Povýšenia sv. Kríža a v jeho interiéri expozíciu ľudového umenia - ľudové plastiky a maľby. Na ostrove sme si pozreli lapidárium - oravskú kamenársku tvorbu z 18. a 19. storočia i expozíciu histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady. Našou ďalšou zastávkou bolo pútnické miesto ,, Rio de Klin“, kde sa nachádza tretia kópia brazílskej sochy a najvyššej sochy Ježiša Krista na Slovensku s výškou 9,5 metra, váhou  23 ton a rozpätím rúk 7 metrov. Okrem Spasiteľa, pozerajúceho sa na naše krásne Slovensko, sa tu nachádza aj socha Jána Pavla II. Chodník k sochám lemuje zaujímavá krížová cesta. Po náročnom výstupe k sochám na horu Grapa, sme si v altánkoch čarokrásneho areálu oddýchli a pokochali sa nádherným výhľadom na obec Klin, Roháče, Námestovo a Oravskú priehradu. Na spiatočnej ceste sme sa boli pozrieť pri Vodnej nádrži  v Novej Bystrici – zdroji pitnej vody pre naše Kysuce a nevynechali sme ani unikátny Slovenský orloj v Starej Bystrici. Zdobí ho šesť bronzových plastík, umiestnených vo výklenkoch orloja, a to knieža Pribina, kráľ Svätopluk, Anton Bernolák a Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a Andrej Hlinka i sedem sôch slovenských apoštolov, svätcov, ktorých osudy boli spojené so Slovenskom - sv. Cyrila, sv. Metoda, sv. Andreja-Svorada, sv. Beňadika, sv. Gorazda, sv. Bystríka a sv. Vojtecha. A aby sme potešili nielen srdce a dušu, ale aj maškrtné jazýčky, pochutili sme si na výbornej bystrickej zmrzline. K dobrej nálade prispelo aj krásne počasie a domov sme sa vracali unavení ale spokojní a hlavne obohatení o nové zážitky a poznatky.

  Mgr. Helena Babišová

 • Územné kolo súťaže Družstvá mladých zdravotníkov 1. stupňa

  Dňa 5.6.2019 sa mladí zdravotníci Nelka Krištofíková, Tamarka Maslíková a Klárka Vyrobíková zo 4.A a Andrejko Perďoch a Lukáško Badura z 5.A zúčastnili územnej súťaže Družstvá mladých zdravotníkov 1. stupňa ZŠ usporiadanej Slovenským Červeným krížom v Čadci. Súťaž je zameraná na rýchle a správne poskytnutie 1. pomoci v život ohrozujúcich situáciách, ktoré nás môžu denne postihnúť, na správne prevedenie kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorej cieľom je obnovenie zlyhávajúcich alebo zlyhaných vitálnych funkcií a správne ošetrenie ľudí s rôznymi poraneniami. Úlohou predlekárskej prvej pomoci je zachrániť život zranenému, zabrániť zhoršeniu jeho stavu a zaistiť jeho bezpečie do príchodu záchrannej zdravotnej služby. Pripravenosť žiakov z teoretických vedomostí i praktické výkony družstiev hodnotili profesionálni zdravotníci – MUDr. Milan Galgánek a ďalší členovia Záchrannej služby 112. Naši malí zdravotníci 1. stupňa si počínali výborne, o čom svedčí aj ich umiestnenie, krásne 2. miesto. Keďže prvú pomoc je povinný poskytnúť každý človek podľa svojich možností a schopností a nikdy nevieme, kedy ju budeme potrebovať aj my sami, verím, že títo žiaci budú inšpiráciou a dobrým príkladom pre ostatných v jej zdokonaľovaní sa.

   

  Mgr. Helena Babišová

 • Plavecký výcvik - základný

  Štvordňový plavecký výcvik absolvovalo 30 žiakov 4. A a 4. B triedy a konal sa v  dňoch 27.5. – 30.5. 2019. Výcvik sa uskutočnil v mestskej plavárni v Čadci, koordinoval ho pán František Ujházi a viedli ho inštruktori Michaela Balamucká, Jakub Duraj, Mgr. Ján Staník a Mgr. Radoslav Nekoranec. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. Jednu skupinu tvorili neplavci, ktorí sa učili základy plávania, osvojovali si splývavú polohu a jeden plavecký štýl a tri skupiny tvorili  plavci, ktorí sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch kraul, znak a prsia.  Na záver plaveckého výcviku sa uskutočnila diagnostika, ktorá spočívala v plávaní na žiakom zvládnutú vzdialenosť plaveckým štýlom, ktorý si sám vybral. Po absolvovaní kurzu žiaci obdŕžali diplom za svoju snahu, vytrvalosť a svoje výkony. Veľkým pozitívom plaveckého výcviku je, že deti prekonali strach z vody, získali plaveckú gramotnosť a motivovali sa k ďalšiemu zdokonaľovaniu svojich plaveckých zručností.

  Mgr. Helena Babišová

 • Atletická súťaž

  6. 6. 2019 sa na našej škole konala atletická súťaž. Za slnečného počasia si svoje sily zmeralo 37 žiakov 1.-4. ročníka. Žiaci súťažili po ročníkoch v atletických disciplínach:

  1. Hod do diaľky

  2. Rýchly beh

  3. Skok do diaľky

   

  Každý zo súťažiacich podal svoj najlepší výkon. Tí najúspešnejší boli ocenení vecnou cenou.

  Výsledky boli nasledovné:

   

  1. ročník                                                                    2. ročník

  1. miesto: Matúš Marčák                                           1. miesto: Samuel Grečmal

  2. miesto: Tomáš Gavlák                                          2. miesto: Sebastián Jakubík

  3. miesto: Rudolf Poláček                                          3. miesto: Lukáš Krištofík

  3. ročník                                                                    4. ročník

  1. miesto: Anton Perďoch                                         1. miesto: Oliver Mravec

  2. miesto: Marek Slovák                                           2. miesto: Mário Sýkora

   3. miesto: Marek Duraj                                            3. miesto: Ján Zahatlan

   

   

  Športu zdar!

  Mgr. V. Bučková

 • Aktivity v prírode

  Vzhľadom k tomu, že telesná a športová výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov a pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov, sme na našej škole 7.6.2019 uskutočnili aktivity a pohybové činnosti v prírode. Celé dopoludnie žiaci menili rôzne druhy a spôsoby pohybu. Využili i netradičné pomôcky – lenivé lopty, torpéda, kruhy, bokom nezostali ani lopty a švihadlá. Zahrali si aj kolektívne hry. I keď ráno bolo po daždi, využili sme telocvičňu a chodby, neskôr sa vyčasilo, slnko riadne pálilo, ihriská sa zaplnili deťmi a tie s chuťou skákali, pretekali sa v behu, v štafete. Unavení , ale spokojní zvládli svoje úlohy a určite sa tešia na ďalšie športové činnosti a aktivity.

  Mgr. Viera Bučková

 • DO ŠKOLY NA BICYKLI

  V tomto školskom roku sme sa zapojili do 4. ročníka celonárodnej kampane DO ŠKOLY NA BICYKLI.  Do spoločnej akcie sme zapojili aj zamestnancov obecného úradu a deti z materskej škôlky, ktoré statočne jazdili bicyklom v termíne 13. – 24. 5. 2019 . Tento rok kampani neprial. Nepriaznivé počasie, ale ani deti zo škôlky, ani zamestnancov obecného úradu či žiakov základnej školy neodradilo. Verná bicyklu bola aj kontrolórka obce, ktorá dochádzala k nám do školy počas trvania kampane. Dôkazom toho, že v našej obci jazdí bicyklom veľa ľudí, je aj počet bicyklov pred zdravotným strediskom. Žiakom našej školy sa rátali kilometre, počet jázd v termíne od 13. 5. 2019 do konca mesiaca máj.  Kampane sa zúčastnilo 158 žiakov. 26 žiakov získa bonusovú kartu Petra Sagana za 15 či 14-násobný príchod. Spolu najazdili 3 045 km a urobili 1 329 jázd.

  Ďakujem zamestnancom úradu, že boli ochotní zapojiť sa do spoločnej kampane. Deťom aj ich rodičom, ktorí ich sprevádzali aj napriek tomu, že teploty vôbec nepriali jazde bicyklom. V neposlednej rade ďakujem aj pani učiteľkám a pracovníčkam škôlky, ktoré svedomito zaznamenávali príchody detí do škôlky . A takisto aj mojim kolegyniam, ktoré často mrzli spolu so mnou pred bránami školy.

  Mgr. M. Andrašková, koordinátor aktivity

 • Matematický Klokan

  Poznáme nového ŠAMPIÓNA ŠKOLY v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN. Stal sa ním Samuel Smreček, ktorý vo svojej kategórii predbehol najviac rovesníkov. Získal nielen diplom, ale aj LED náramok ako milú spomienku na súťaž. Všetci súťažiaci taktiež získali zvýrazňovačku a diplom.

   

  KLOKANKO 1 – 12 359 súťažiacich

  Grečmalová Daniela - 1.A - 3694. - 4408. miesto - účastnícky diplom

  Samek Filip - 1.A - 7759. - 8163. miesto - účastnícky diplom

  Poláček Rudolf – 1.B - 4409. - 5032. miesto - účastnícky diplom

  Ivanová Klára - 1.B - 3694. - 4408. miesto - účastnícky diplom

  Baraník Adam - 1.B - 7759. - 8163. miesto - účastnícky diplom

  Konečná Vanesa - 1.B - 11836. - 11923. miesto - účastnícky diplom

  Martiniak Dominik - 1.B - 6895. - 7033. miesto - účastnícky diplom

  Badurová Lucia - 1.B - 5552. - 6087. miesto - účastnícky diplom

   

  KLOKANKO 2 – 12 530 súťažiacich

  Bytčánek Kristián - 2.A - 9693. - 9910. miesto - účastnícky diplom

  Belková Viktória - 2.A - 5146. - 5490. miesto - účastnícky diplom

  Bytčanková Ema - 2.A - 12124. - 12192. miesto - účastnícky diplom

  Grečmal Dávid - 2.A - 7504. - 7679. miesto - účastnícky diplom

  Chabroňová Melisa - 2.B - 7680. - 7903. miesto - účastnícky diplom

  Ondrašina Dávid - 2.B - 12382. - 12406. miesto - účastnícky diplom

  Capeková Tereza - 2.B - 5146. - 5490. miesto - účastnícky diplom

  Papík Jakub - 2.B - 3025. - 3308. miesto - účastnícky diplom

  Kožák Šimon - 2.B - 8745. - 8946. miesto - účastnícky diplom

   

  KLOKANKO 3 – 9 790 súťažiacich

  Perďoch Anton - 3.A - 8107. - 8267. miesto - účastnícky diplom

  Olešňan Oliver - 3.A - 6788. - 7001. miesto - účastnícky diplom

  Duraj Marek - 3.A - 8757. - 8856. miesto - účastnícky diplom

  Krišťák Kristián - 3.A - 1023. - 1244. miesto - diplom úspešného riešiteľa

  Michalinová Katarína - 3.A - 3574. - 3789. miesto - účastnícky diplom

  Blažíčková Vanessa - 3.A - 9463. - 9512. miesto - účastnícky diplom

  Gottwald Michal - 3.B - 7974. - 8106. miesto - účastnícky diplom

   

  KLOKANKO 4 – 8 498 súťažiacich

  Hlušek Samuel - 4.A - 5903. - 6102. miesto - účastnícky diplom

  Smreček Samuel - 4.A - 642. - 769. miesto - diplom úspešného riešiteľa

  Perďoch Tobias - 4.B - 7665. - 7755. miesto - účastnícky diplom

   

  ŠKOLÁK 5 – 5 674 súťažiacich

  Baraník Peter - 5.A - 5623. - 5630. miesto - účastnícky diplom

   

  ŠKOLÁK 6 – 4 746 súťažiacich

  Bukovanová Natália - 6.A - 1643. - 1742. miesto - účastnícky diplom

   

  BENJAMÍN 7 – 3 709 súťažiacich

   

   

  Palica Michal - 7.A - 1326. - 1376. miesto - účastnícky diplom

  Kubašková Daniela - 7.A - 1947. - 1998. miesto - účastnícky diplom

  Malik Tomáš - 7.A - 2980. – 3021. miesto - účastnícky diplom

   

  Vojár Fabián - 7.A - 425. - 456. miesto - diplom úspešného riešiteľa

  Heglasík Dávid - 7.B - 2254. - 2301. miesto - účastnícky diplom

   

  BENJAMÍN 8 – 3 172 súťažiacich

  Fusková Lenka - 8.A - 3123. - 3134. miesto - účastnícky diplom

   

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a teším sa na ďalší ročník tejto súťaže!

  Mgr. Andrašková Martina, koordinátor FG

 • Zber papiera – vyhodnotenie

  V školskom roku 2018/2019 sa vyzberalo spolu 3374,7 kg papiera (niektorí žiaci priniesli papier po ukončení Veľkého zberu) a vďačíme za to týmto žiakom a pedagógom.

  1. A - Marčák Matúš – 25,5 kg 

  1. B - Smrečková Valentína – 33 kg

  2.A - Belková Viktória – 73,9 kg

  Halvoník Jakub – 85,1 kg

  Krištofík Lukáš – 14 kg

  Štrkáň Kristián – 44 kg

  2.B - Cudráková Tamara – 28,8 kg

  p. uč. Mariaková – 29 kg

  3.A - Bazger Jakub – 204 kg

  Blažičková Vanessa – 96 kg

  Kubačáková Anna – 11,7 kg

  Perďoch Anton – 32,3 kg

  Šuška Martin – 205 kg

  3.B - Fulier Tomáš – 58,5 kg

  Starchoň Dávid - 68

  4.A – Hlušek Samuel – 88,3 kg

  Krištofíková Nela – 16 kg

  Maslíková Tamara – 20 kg

  Mikláš Šimon – 35 kg

  Mravec Oliver – 36,5 kg

  Smreček Samuel – 58 kg

  Vyrobíková Klára – 9,3 kg

  p. uč. Babišová – 34,3 kg

  4.B - Cudráková Aneta – 28,8 kg

  Letková Lucia – 8,8 kg

  Perďoch Tobias – 21,5 kg

  Štrkáň Sebastián – 50,3 kg

  5. A - Chovančík Lukáš – 59,2 kg

  Perďoch Andrej – 70 kg

  Tabačíková Veronika – 77,5 kg

  6. A - Badžgoňová Martina – 69 kg

  Bukovanová Natália – 24 kg

  Sloviak Pavol – 80 kg

  7. A - Baculáková Nina – 30,3 kg

  Machovčáková Zuzana – 30,3 kg

  Štrkaň Dominik – 58,5 kg

  Vojár Fabián - - 8 kg

  7. B - Vršan Adam – 106 kg

  Perďoch Michal – 1056 kg

  Ligocký Matej – 115 kg

  Hejčík Nikolas – 22,3 kg

  Heglasík Dávid – 80 kg

  8. A - Baliga Adam – 18,8 kg

  Bukovan Štefan – 24 kg

  Ďakujeme!

  Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

 • Zber hliníkového odpadu ALINO

  Koncom mesiaca máj sa na škole uskutočnil posledný zber hliníkového odpadu tohto školského roka.

  Žiaci vyzberali 109,17 kg hliníkových placiek, ktoré sa zmestili do dvadsiatich vriec a 6,01 kg hliníkových halušiek.

  Putovný Alino ostáva v 4.A triedy, ktorej sa podarilo vyzberať spolu 31,25 kg hliníkového odpadu.

  Aj za tento zber Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEM.

  Alino nezabudol ani na naše 4-členné súťažné družstvo, v zložení Timea Matláková, Kristián Štrkáň, Vanessa S. Marčanová a Pavol Sloviak, ktoré sa s časom 55,96 sekúnd nedostalo do užšieho výberu v príprave „dobrôt Alinovi“. Úlohou chlapcov bolo v čo najkratšom čase stlačiť tri plechovky a urobiť z nich placky. Dievčatá robili z troch hliníkových vrchnákov halušky. Alino im za ich snahu a ochotu daroval malú pozornosť.

  Hliníkový odpad môžete zberať aj naďalej, pretože zber bude pokračovať aj v budúcom školskom roku 2019/2020.

   

  Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

 • Najlepší matematikár 1. ročníka

  V mesiaci apríl sa už tradične koná súťaž medzi ročníkmi prvého stupňa a hľadá sa najlepší matematikár v danom ročníku. Ani prváci nie sú výnimkou. V prvom ročníku sa skôr našla najlepšia matematikárka ako matematikár, ktorá má, ako sa hovorí, matematiku v malíčku. Veľmi nás teší, že na prvých troch miestach sa umiestnilo viacero žiakov s podobným počtom bodov. Okrem drobných pozorností, získali ocenení žiaci diplomy a ostatní účastnícke listy.

  1. miesto: Starchoňová Veronika - 1.A a Smrečková Valentína 1.B

  2. miesto: Horčičiaková Lucia a Samek Filip – 1.A, Badurová Lucia, Matláková Timea a Martiniak Dominik – 1. B

  3. miesto: Grečmalová Daniela a Kubiš Viktor – 1.A, Poláček Rudolf – 1.B

  Našim prvákom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa zdaru v ďalších súťažiach.

  Mgr. Bučková V., Mgr. Andrašková M.

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik

  Päťdňový zdokonaľovací plavecký výcvik absolvovalo 21 žiakov 6.A triedy. Konal sa v  dňoch 13.5. – 17.5. 2019. Výcvik sa uskutočnil v mestskej plavárni v Čadci, koordinovali ho inštruktori. Žiaci boli rozdelení na neplavcov,slabých plavcov, ktorí sa učili zvládnuť základy plávania a jeden plavecký štýl a na plavcov, ktorí sa v plávaní zdokonaľovali. Po absolvovaní kurzu žiaci obdŕžali diplom so svojimi výkonmi odplávaných metrov. Veľkým pozitívom plaveckého výcviku je, že deti získali plaveckú gramotnosť a motivovali sa k ďalšiemu zdokonaľovaniu svojich plaveckých zručností. Pobyt vo vode sa deťom veľmi páčil. 

  Mgr.Zuzana Haluščáková, tr.uč.

 • VEĽKÝ ZBER - vyhodnotenie

  Pri príležitosti Dňa Zeme sa na našej škole uskutočnil VEĽKÝ ZBER RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV. Žiaci spolu s rodičmi mali možnosť odovzdať použitý olej z domácnosti, batérie,  plastové vrchnáky, drobné elektrozariadenia, tonery, cartridge a papier.

  Za všetky odovzdané recyklovateľné materiály ďakujeme, ako aj za veľké množstvo vyzbieraného papiera - 3363 kg.

  Dúfam, že aj vo svojich domácnostiach sa budete snažiť triediť odpad tak, aby sa dal recyklovať. Veď napríklad sklo sa môže recyklovať donekonečna, papier 5 – 7 krát, z hliníkového odpadu sa môže vyrobiť rám na bicykel, elektrozariadenia či oleje majú tiež svoje ďalšie využitie.

  Naša škola pokračuje v spomínaných zberoch aj naďalej (papier – termín bude opäť vyhlásený budúci školský rok). Jednotlivé zberné nádoby môžete nájsť na dolnej chodbe školy, prípadne u pána školníka (zber olejov).

  Ďakujeme!

  Mgr. Andrašková Martina, koordinátor ENV

 • Exkurzia do Kysuckej hvezdárne v KNM, knižnice a múzea v Čadci

  Dňa 15.4.2019 sa žiaci 4. ročníka s triednymi učiteľkami vybrali na očakávanú exkurziu za poznaním. Ich prvá cesta viedla do Kysuckej knižnice v Čadci, kde ich pani knihovníčka oboznámila s podmienkami registrácie, požičiavania kníh, s usporiadaním literatúry v knižnici i s titulmi, vhodnými pre ich vekovú kategóriu. Žiakom objasnila význam knižníc pre ich terajšie i budúce vzdelávanie, potrebu pozitívneho vzťahu ku knihám, k čítaniu s porozumením a k poznávaniu, dôležitú pre budovanie ich všeobecného rozhľadu. Následne sa žiaci presunuli do Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli peknú expozíciu veľkonočných kraslíc, vytvorených rôznymi zaujímavými technikami a oboznámili sa s pripravovanou súťažou v stavaní lega. Napokon ich cesta viedla do areálu hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. V prvej časti hvezdárne – v interiéri ,,Hviezdne nebo“ boli žiakom poskytnuté najnovšie poznatky o slnečnej sústave prostredníctvom prednášky a prezentácie. Následne sa odobrali do priestoru kupoly, kde mohli pozorovať Slnko a iné objekty dennej oblohy, ich pozorovania doplnila pracovníčka hvezdárne pútavým výkladom. Žiaci si tiež vyskúšali ,,hvezdárenskú váhu“, na ktorej zistili, akú hmotnosť by mali na iných planétach slnečnej sústavy. V druhej časti areálu hvezdárne ,,Geopark“ si pozreli ukážky hornín typických pre Kysuce a okolie. V tretej časti ,,Cesta planét“ videli dva typy hodín - klasické slnečné, ukazujúce tzv. pravý slnečný čas a analemické, podľa ktorých si nastavujeme presný čas. Svoje predstavy o planétach si žiaci mohli porovnať s modelmi telies slnečnej sústavy - planét, Mesiaca, Zeme, ktoré sú vytvorené v pomernej veľkosti vzhľadom k Slnku. 

  Úsmev na tváričkách žiakov vykúzlila v závere exkurzie 3D rozprávka Shrek, počas ktorej bolo počuť výkriky nadšenia z úsmevných scén, pavúkov, lietajúceho draka i šťastného konca. Obohatení o nové poznatky a zážitky a plní dojmov sa šťastne vrátili do svojich domovov.

   

  Mgr. Helena Babišová, Mgr. Jana Nekorancová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria