Navigácia

 • Vianočné plávanie

  Dňa 11.12.2018 sa žiačky 7. roč. (Sofia Viležinská, Vanesa Sadleková, Kitty Straková a Nina Baculáková) zúčastnili veľmi milej súťaže pod názvom „Vianočné plávanie“, ktoré organizuje CVČ Čadca. Keďže ako žiaci 6. ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik, mohli tak prezentovať svoje schopnosti. Aj keď naše žiačky v obrovskej konkurencii neuspeli, musíme ich pochváliť, pretože v disciplíne 50m kraul Ninku Baculákovú delilo od 3. miesta len pár stotín sekundy.

   

  Všetkým odvážnym žiačkam ďakujem za účasť.

  PaedDr. Gabriela Kolenová

 • Projekt Technika hrou od základnych škôl

  Opäť sme sa zapojili do výzvy Nadácie Wolkswagen Slovakia a získali sme grant na podporu našej školy a to bezplatné akreditované vyškolenie troch pedagógov, sadu pomôcok na vyučovanie - sada magnetov a ozubených kolies, detektor kovov, elektrické obvody a pod., metodický materiál  a finančné prostriedky vo výške 100€ na nákup spotrebného materiálu k pokusom. Žiaci si na hodinách Prvouky, Prírodovedy, Pracovného vyučovania,Techniky a Domácich náuk zdokonalia zručnosti a pocítia zodpovednosť i vieru vo vlastné schopnosti.

 • Zber hliníkového odpadu ALINO

  Aj v tomto predvianočnom období sme nezabudli na mimozemšťana Alina a v dňoch 6. a 7. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil zber hliníkového odpadu.

  Žiaci spolu vyzberali 130,7 kg hliníkových placiek, ktoré sa zmestili do dvadsiatich piatich vriec a 5,6 kg hliníkových halušiek.

  V zbere placiek boli najúspešnejšie triedy:

  6.A - 31,85 kg placiek a 0,55 kg halušiek

  4.B - 29,30 kg placiek a 0,86 kg halušiek

  3.B - 17,80 kg placiek a 0,86 kg halušiek

  Putovného Alina za prvenstvo v zbere medzi triedami si preberú žiaci 6.A triedy, ktorí ho budú mať do ďalšieho zberu. Najväčšiu zásluhu na tom má Pavol Sloviak, ktorý v tomto zbere priniesol najviac plechovíc.

  Aj za tento zber Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEM, pretože každý, kto pomáha recyklovať, pomáha hlavne sebe a našej generácií mať možnosť žiť v čistejšom prostredí.

  Naše poradie podľa množstva nazbieraného hliníkového odpadu po prvom zbere v školskom roku 2018/19 si môžete pozrieť na stránke prealina.sk v sekcii Školská liga.

  Veľmi nás teší, že patríme medzi najvzornejších Alinovcov, za čo môžeme vďačiť žiakom a ich rodinám a známym, ktorí svedomito stláčajú plechovky a správne skladajú hliníkové vrchnáky.

   

  Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do nového roku 2019.

  Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

 • Všetkovedko

  Tohto roku súťaž Všetkovedko oslavuje svoje 10. narodeniny. 29. novembra sa do veľkého súboja najmúdrejšieho z najbystrejších zapojilo z našej školy 15 žiakov.

  Súťažili v troch samostatných kategóriách:

  • VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka

  Bytčánek Kristián - 2. A

  Smiešková Katarína a Capeková Terézia - 2. B

  • VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka

  Krišťák Kristián, Marek Duraj, Olešňan Oliver, Perďoch Anton - 3. A

  Gottwald Michal, Cabejšek Nicola, Machovčáková Zuzana a Starchoň Dávid - 3.B

   

  • VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka

  Smreček Samuel - 4.A

  Slováková Kristína, Slováková Sofia, Mičudová Daniela - 4.B 

   

  Každý súťažiaci dostal od učiteľa kód, pomocou ktorého už 21. decembra 2018 na stránke vsetkovedko.sk zistí, ako sa mu v súťaži darilo. V januári 2018 dostanú všetci súťažiaci na školu diplom a malý darček, podľa ich úspešných výsledkov.

  Súťažiacim držíme prsty, aby už pred Vianocami dostali dobré správy o ich úspechu.

  Mgr. Andrašková M.

 • Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová

  Deti 3.ročníka spoločne s triednymi učiteľkami navštívili dňa: 29.11. 2018 Bábkové divadlo v Žiline. Mali jedinečnú možnosť vidieť novinku slovenského rozprávkara Juraja Raýmana.  Príbehom sa letom svetom preniesli do ríše Dobšinského rozprávok, aby neskôr zistili, že na zemi je veselšie, keď máme zmysel pre humor a že naozajstná láska je zmyslom života.

  Tešíme sa na ďalšiu akciu so žiakmi.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková

 • Oznam Mliečny program Rajo

  Oznamujeme žiakom, ktorí sú zapojení do mliečneho programu, že objednané výrobky si môžu prevziať v stredu 12. 12. a vo štvrtok 13. 12. 2018.  Zároveň vás žiadame, aby ste si priniesli tašku, v ktorej si tovar odnesiete. Poplatok za objednané výrobky uhraďte prosím do 18. 12. 2018. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste dodržiavali termíny odovzdania objednávok i zaplatenia poplatku.

  Mgr. Jana Nekorancová

 • Viem povedať nie fajčeniu

  28.11.2018 sa niektorí žiaci zúčastnili v rámci prevencie dobrovoľnej aktivity „Viem povedať nie fajčeniu“. V úvode sa dozvedeli pre niektorých zarážajúce informácie, prečo je fajčenie nezdravé a ako veľmi dokáže poškodiť náš organizmus. Nasledovali ďalšie aktivity, ktoré si žiaci vyskúšali – scénky i slovná „bitka“ s pani učiteľkou na tému fajčenie. Avšak najväčšiu radosť mali pri ničení maxi papierovej cigarety. J

  Všetkým žiakom ďakujem za účasť a veľmi príjemné popoludnie

  PaedDr. Gabriela Kolenová, koordinátor prevencie

 • Protidrogové a multimediálne divadlo The Dark Trip – ,,Drogy sú cesta do tmy“

  O drogách a ich negatívnych účinkoch počúvame z každej strany: v médiách, v rozhovore s kamarátmi, na výchovných koncertoch, prednáškach a besedách, ktoré naša škola pravidelne usporadúva.

   

  V utorok 6. novembra 2018 sme sa zúčastnili so žiakmi siedmych ročníkov, ôsmeho a deviateho ročníka na jedinečnom predstavení The Dark Trip. Predstavenie sa konalo v Čadci pri príležitosti ,,Týždňa proti drogám“ pre 845 žiakov vo veku od 14 do 17 rokov.

  Jeden autor, režisér, scenárista a herec v jednej osobe, Martin Žák, dokázal žiakom priblížiť svoj životný príbeh a smutnú cestu do tmy, kam ho zaviedla závislosť.

  Tento mladý herec dokázal so žiakmi nadviazať kontakt, aký sa málokedy podarí. Nenútene sa stal ich kamarátom a vyrozprával svoj silný životný príbeh. Prvá časť príbehu bola uvoľnená, blízka mladým ľuďom. Vyvrcholením tejto časti bola zábavná tanečná vsuvka Martina, ktorý predviedol svoje tanečné umenie a rozosmial tak celé publikum. Náladu dokázal pozdvihnúť a deti aj učitelia sa výborne zabávali na jeho humorných kreáciách. Potom prišlo náhle obliatie studenou vodou a druhá časť nabrala rýchly spád. Napätie sa dalo krájať a všetci čakali ako sa tento príbeh skončí. Počas dojímavého záveru sa mnohí neudržali ani slzám.

  Hlavnou myšlienkou divadelnej inscenácie boli drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom, ktorý okrem prevencie dodáva nádej na lepší život.

  PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Jana Janíková, Mgr. Vlasta Perďochová, Mgr. Miroslav Sabela

 • Záložka do knihy spája školy

  Tento rok Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jirího Mahena v Brne vyhlásili 9. ročník projektu Záložka do knihy spája školy. Téma bola široká: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

  Naši žiaci vytvorili záložky do knihy a vymenili si ju so žiakmi pridelenej partnerskej školy v Sečovskej Polianke. Základná škola sa nachádza na východnom Slovensku.

  Žiaci spoločne so svojimi učiteľmi zhotovovali záložky rôznymi technikami v rôznych veľkostiach. Naše vyrobené záložky sú zasa o niečo krajšie, chceme sa pozitívne prezentovať a ukázať našu šikovnosť a tvorivosť.

  Keď prišli záložky pre našich žiakov, každý si mohol vybrať a tešiť sa, že si ju vloží do svojej knihy.

  Mgr. Jana Janíková

 • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  "Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska"

  K medzinárodnému dňu školských knižníc sme sa zapojili do celoslovenského projektu pod názvom Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  "Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska".

  Naším cieľom a snahou bolo zapojiť všetkých do čítania na tému vznik Československa,  zábavnými i netradičnými formami vzbudiť v deťoch chuť do čítania a získavania vedomostí.

  Svojimi tvorivými aktivitami sme zamerali pozornosť hlavne na významnú osobnosť našich dejín Milana Rastislava Štefánika. K čítaniu žiaci pripojili svoje zručnosti a vedomosti o tejto téme. Vyrábali rôzne plagáty, poštové známky, vytvorili vlajky krajín, ktoré M.R. Štefánik navštívil. Starší i mladší žiaci vyrábali lietadlá. V niektorých ročníkoch si žiaci vytvárali prezentácie o krajinách, ktoré Štefánik navštívil, čítali básne. Technikou montáže sme zväčšili fotografie z exkurzie v Brezovej pod Bradlom, kde sa nachádza mohyla M.R. Štefánika. Žiaci zábavnou formou stavali interaktívne puzzle s podobou Štefánika a replikou jeho lietadla. Mladší žiaci vyrobili knihu maľovaného čítania. Ďalšia trieda sa venovala výtvarnému spracovaniu portrétu Štefánika, ktoré predstavovalo jeho život bohatý na zážitky, tvorbu, ideu, zanietenie. Okrem toho si na internete vyhľadávali citácie nášho dejateľa.

  Na druhom stupni sme sa rozhodli zapojiť žiakov do vytvorenia projektov aj v anglickom jazyku. Spracovali Štefánikov rodokmeň. Táto významná osobnosť našich dejín ovládala až 8 jazykov, samozrejme aj anglický jazyk, pretože M. R. Štefánik pracoval v Oxforde.

  Naši ôsmaci a deviataci sa zúčastnili prednášky o 1. svetovej vojne s pánom Tomášom Adamčíkom, Mgr., PhD.  

  Žiačka 8.A Anna Letová vymyslela anketu pre našich spoluobčanov a v popoludňajších hodinách sme vyrazili do ulíc, aby sme sa dozvedeli, aké vedomosti o našej histórii majú naši spoluobčania. Oslovili sme 10 respondentov vo veku od 18- 67 rokov, ktorí si našli pre nás čas a vyplnili kvíz o 1. svetovej vojne a vzniku Československa. Po vyhodnotení ankety môžeme vyjadriť, že vo vedomostiach o minulosti našej vlasti máme určité nedostatky.

  Veríme, že si žiaci dlhodobo uchovajú poznatky o vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Priestory školy sú vyzdobené plagátmi, fotografiami, upútavkami, výtvarnými prácami, ktoré vyjadrujú a napĺňajú celé poslanie a cieľ projektu.

  Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí tomuto podujatiu venovali čas a viedli žiakov k čítaniu a poznávaniu našej histórie.

  Mgr. Jana Janíková s pedagógmi ZŠ Staškov

   

 • Oznam

  Oznam Mliečny program Rajo

  Oznamujeme žiakom, ktorí sú zapojení do mliečneho programu, že objednané výrobky si môžu prevziať v stredu 21. 11. 2018. Zároveň vás žiadame, aby ste si priniesli tašku, v ktorej si tovar odnesiete. Poplatok za objednané výrobky uhraďte prosím do 23. 11. 2018. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste dodržiavali termíny odovzdania objednávok i zaplatenia poplatku.

  Mgr. Jana Nekorancová

 • Testovanie 5/2018

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Testovanie sa uskutoční v papierovej a na niektorých školách aj v elektronickej forme.

  Na našej škole sa testovanie uskutoční v papierovej forme.

  Ak sa žiak nebude môcť tento deň Testovania 5-2018 zúčastniť zo zdravotných, či iných dôvodov, je potrebné ho vopred ospravedlniť písomnou formou.

  Testovaní žiaci budú v tento deň končiť po štvrtej vyučovacej hodine.

  V tento deň riaditeľka školy poskytuje žiakom 6. a 7.  ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Vyučovanie v ostatných ročníkoch bude prebiehať podľa rozvrhu, v prevádzke budú aj všetky súčasti školy: ŠJ, ŠKD i CVČ.

                                                                              Koordinátor Mgr. Anna Bukovanová

 • Konzultácie pre rodičov

  Vážení rodičia, z dôvodu informovanosti o prospechu a správaní Vášho dieťaťa  sa budú konať  na našej škole  vždy prvý pondelok v mesiaci  od 13,30 do 15,00 hod.konzultačné hodiny s triednymi učiteľmi a ostatnými  vyučujúcimi. Najbližší konzultačný pondelok bude 3.12.2018. V mesiaci január to bude neskôr a to  14.1.2019 z dôvodu vianočných prázdnin.

 • Konzultácie - zmena

  Konzultácie pre rodičov našich žiakov  s pani školskou psychologičkou sa budú konať dňa 13.11.2018 / t.j. utorok / v čase od 15,00 do 18,00 v budove školy.

 • Protidrogová prednáška

  V dňoch 25. a 26. 10. 2018 sme na našej škole opäť privítali p. Kosmeľovú z občianskoho združenia

  „Slovensko bez drog“, ktorá žiakom prednášala o problematike drog.  Žiaci sa dozvedeli nové informácie o drogách, cigaretách, ale aj o tom, aký negatívny dopad má pitie kávy alebo energetických nápojov na náš organizmus.

  PaedDr. Gabriela Kolenová, koordinátor prevencie

 • Medzinárodný deň zdravej výživy 16.10.2018

  Žiaci našej školy si pripomenuli tento deň ochutnávkou ovocia. Úlohou žiakov bolo uhádnuť citrusové ovocie – mandarinka a pomelo. Napriek tomu, že pomelo je netradičnejšie, žiaci toto ovocie poznali a veľmi im chutilo. Náročnejšia bola druhá skupina ovocia, kde bolo viac druhov – jablko, zelený a žltý melón. Na záver žiaci vyhodnotili najchutnejšie ovocie. Na prvom mieste sa prekvapilo umiestnilo jablko. Možno práve preto, že bolo zo záhrad pani učiteliek J.

  PaedDr. Gabriela Kolenová, koordinátor prevencie

 • Deň zdravej výživy

  Napriek zvýšenému počtu povinností si pedagógovia a žiaci našli čas, aby si pripomenuli význam zdravej výživy. Výživa veľmi ovplyvňuje životný štýl každého z nás, podieľa sa na zdravotnom stave človeka, ale aj ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života. Deň zdravej výživy je vyhlásený na 16. októbra. Počas týchto dní si žiaci prvého stupňa pripravili kokteily, ovocné šaláty, ovocné taniere. Ovocie si boli sami kúpiť na trhovom mieste pred obecným úradom v Staškove. Pripravili si malé ochutnávky a výstavku ovocia a zeleniny.

  Divadelný krúžok pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Chytilovej si pripravil rozprávku s názvom JABLKÁ ŽIVOTA.

  Dúfam, že ovocie a zelenina zachutila našim deťom a budú ju jesť aj naďalej.

  Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

 • Po stopách M. R. Štefánika – 100 rokov od vzniku Česko-Slovenskej republiky

  V pondelok 15. októbra 2018 siedmaci a ôsmaci opustili školské lavice, aby si rozšírili poznatky o osobnosti blízko spätej so slovenskými dejinami – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
         Prvý cieľ našej cesty bola dedinka Košariská, kde sa nachádza rodný dom Milana Rastislava Štefánika. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. Expozícia bola veľmi pútavá a aj rozprávanie sprievodcu o živote a diele tohto  slovenského velikána žiakov zaujalo. Milan Rastislav Štefánik bol žiakom predstavený ako človek s pozitívami, ktorý dokázal trpieť, ale aj milovať, ako obdivovateľ krás i nebeskej oblohy, znalec umenia a krásnej literatúry, ale aj vedec, cestovateľ, vojak, politik, diplomat. Žiaci mali možnosť vidieť Štefánikov lodný kufor, ďalekohľad, cestovnú žehličku, generálsku čiapku či predmety z miesta havárie lietadla: Štefánikovu leteckú bundu, ktorú mal oblečenú v čase havárie lietadla, osobný kufrík s jeho iniciálami a predmety cudzokrajnej etnografie, ktoré si ako vášnivý zberateľ priniesol z ciest po svete. Všetci sme si z rodného domu odniesli Štefánikovo motto  - „Veriť, milovať, pracovať“. Po prezretí expozície a evanjelického kostola sme vyrazili za Štefánikom na Bradlo. Mohyla M. R. Štefánika sa nám ukázala v celej svojej kráse a dôstojnosti. Preliezli sme ju krížom-krážom. Nachádza na vrchu Bradlo týčiacom sa v nadmorskej výške 543 m medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská. Z Bradla sme mali nádherný výhľad na okolitú krajinu. Vďaka slnečnému počasiu sme si mohli užiť krásny výhľad na okolitú krajinu.

  Ďalšia naša zástavka bola v obci Prietrž – časť Podhorie. PETRUS papier je jedinou manufaktúrou na Slovensku, ktorá po dlhej odmlke obnovila ručnú výrobu papiera u nás. Papier vyrába bez spracovania drevenej celulózy. Hlavnou surovinou pri výrobe je tu bavlna, ktorá zvyšuje odolnosť a trvanlivosť papiera. Na vysvetlenie: manufaktúra (z lat. manus = ruka + factura = robenie) je veľký podnik (dielňa), v ktorom sa tovar vyrába do veľkej miery ručne. Na zaujímavej prednáške sme sa dozvedeli na čo všetko sa v minulosti písalo, kde a ako sa začal vyrábať papier. Súčasťou prednášky boli aj ukážky rôznych druhov papiera aj niekoľko otázok, na ktoré hľadali žiaci odpovede vo svojich vedomostiach. Potom prišla dlho očakávaná chvíľa – sami žiaci a učitelia si svoj originálny papier aj vlastnoručne vyrobili a dozdobili čerstvými lúčnymi kvetmi. Počkali sme pár dní, kým sa papier vysušil a dnes sa môžeme vlastnoručne vyrobeným papierom pochváliť.

   

  Aj keď cesta domov bola dlhá, všetkým ubehla rýchlo, pretože všetci boli plní zážitkov.

  Opäť sme mohli bližšie nazrieť do našich slovenských dejín. Príjemne naladení sme sa šťastne vrátili do školy, aby sme sa so svojimi zážitkami mohli podeliť s ostatnými žiakmi.

   

  PaedDr. Martin Pakanec, Mgr. Jana Janíková, Mgr. Anna Bukovanová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria