Navigácia

 • Mliečny program Rajo

  Oznamujeme žiakom, ktorí sú zapojení do mliečneho programu, že objednané výrobky si môžu prevziať v stredu 17. 10. 2018. Zároveň vás žiadame, aby ste si priniesli tašku, v ktorej si tovar odnesiete. Poplatok za objednané výrobky uhraďte prosím do 24. 10. 2018. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste dodržiavali termíny odovzdania objednávok i zaplatenia poplatku.

   

  Mgr. Jana Nekorancová

 • Zberová súťaž  SMS – Starý mobil sem!

  Naša škola sa zapojila do zberovej súťaže starých pokazených mobilov. Súťaž bude prebiehať v termíne od 3.septembra 2018 do 16.novembra 2018.

  40 žiakov s najväčším počtom odovzdaných mobilov získa nový tablet HUAWEI MEDIAPAD T310 LTE a 200 žiakov vyžrebovaných zo všetkých zapojených účastníkov získa darčekové balíčky od spoločnosti Orange Slovensko.

  Mobil je potrebné odovzdať osobne p. uč. Andraškovej v triede 1.B

  Mgr. M.Andrašková, koordinátor ENV

 • Zbierka Sloboda zvierat

  4. október je Svetovým dňom zvierat. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov. Veľa zvierat nemá to šťastie, aby sa o neho mohla starať nejaká rodina, a preto končia v útulku. Ak sa do takého útulku dostane je potrebné sa o neho postarať, a to niečo stojí! Prijímajú sa psy, mačky, ale aj iné spoločenské zvieratká (zajac, morča...)

   

  Napríklad každý psík musí byť:

  začipovaný         10 €

  vakcínovaný 2 x 30 €

  odčervený     2 x  5 €

  kastrovaný          40 €

  strava                    2 € na deň

  Ak je zvieratko choré, musí byť liečené (skoro každé zvieratko potrebuje minimálne kvapky do očí, či uší). Veľmi často však prichádzajú do útulku zvieratká, ktoré sú choré, zranené, alebo týrané a potrebujú špeciálnu liečbu a operácie. Vtedy narastá suma opatery na 100-vky eur. Ďalej je to ešte výstavba a údržba kotercov, energie na denné čistenie, čistiace a dezinfekčné prostriedky...

   

  V útulkoch sa nachádzajú stovky psov, či mačiek, a preto sme na tento deň vyhlásili zbierku, ktorou by sme mohli aspoň troška pomôcť pri starostlivosti o tieto zvieratká.

  Vyzbierali sme 112 eur. Ďakujeme všetkým ľuďom dobrého srdca, ktorí prispeli a myslia tak na zvieratká v núdzi.

  ĎAKUJEME!

  Mgr. M. Andrašková, koordinátor ENV

   

   

 • Európsky deň jazykov 2018 – Nórsko, Švédsko

   

   

  26.september  je na našej škole všetkým dobre známy, pripomíname si  Medzinárodný deň jazykov. Tento deň organizujú najstarší žiaci – deviataci – pre svojich spolužiakov. Pútavé prezentácie, kvízy, súťaže, hádanky a iné zaujímavosti sú obsahom vyučovacích hodín. Tento školský rok sme vybrali dve deťom menej známe škandinávske krajiny: Švédsko a Nórsko. V mnohom sú si tieto štáty veľmi podobné a príbuzné, ale taktiež majú svoje osobitosti. Spolužiakom deviataci porozprávali a ukázali zaujímavosti z rôznych oblastí, napríklad o prírode, športe, jedle, doprave, o slávnych osobnostiach,  hlavných mestách, veľkých mestách, pamiatkach,  a iné. Mladší žiaci si mohli obohatiť svoje vedomosti a rozšíriť obzor o ďalšie európske krajiny a ich zvyklostiach. Poďakovanie patrí deviatakom za prípravu a vyučujúcim za výbornú spoluprácu.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Jana Janíková, žiaci IX.A

 • Výstava „Mláďatá a Tikot hodín“ v Kysuckom múzeu v Čadci

   

  V závere mesiaca september si žiaci 3.A a 3.B s triednymi pani učiteľkami pozreli dve vydarené expozície v Kysuckom múzeu v Čadci.

  Výstava „Mláďatá“  bola zameraná na pestrý svet zvieratiek od narodenia až po stavanie hniezd, lovenie koristi a starostlivosť o mladé. Videá o podivuhodnej ríši zvierat sa deťom páčili. V tvorivej dielni sa deti mohli zapojiť do výtvarnej súťaže.

  Na poschodí sa prezentovala výstava „Tikot hodín“, kde sme spoznali prekrásne kúsky zo súkromnej zbierky a preniesli sme sa s pani sprievodkyňou do histórie času. Mnohé z hodín sme ešte nikdy nevideli a bola to pre nás pútavá prehliadka.

  S novými dojmami sme sa vracali späť do školy.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková

 • Zbery v školskom roku 2018-19

 • Pozvánka na ZRŠ

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na celoškolské  rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2018 o 16, 00 hod. v budove školy. V rámci programu sa bude voliť člen výboru a schvaľovať výška rodičovského  príspevku. Po skončení celoškolského združenia  sa budú konať triedne schôdzky.

  Vaša účasť je potrebná. Tešíme sa spoluprácu.

 • ŠJ- polplatky za stravu, október 2018

  21 pracovných dní   

  Ročníky 1.-4. – 21 x 1,01€ = 21,21€ + 2€/réžia/

                             spolu  23,21€

  Ročníky 5.-9. - 21 x 1,09€ = 22,89€ + 2€ /réžia/

                             spolu   24,89€

   

  Cudzí stravníci – 21 x 2,28€ = 47,88€

  Poplatky za stravu vyberáme od 1.10.-10.10.2018 v čase 7,00-14,00 hod.

   

 • Záujmové útvary CVČ 2018-2019

 • Oznam o začiatku školského roka 2018/2019

                                   Riaditeľka  Základnej školy, Staškov 502 oznamuje rodičom

  a žiakom, že  slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019     

           sa uskutoční dňa 3. septembra 2018, t.j. v pondelok,

  v Základnej škole Staškov o 8,00 hod.

   

  Žiaci si  prinesú prezuvky,  písacie potreby a slovníček.  Prváci si prinesú i aktovku.

  Prosíme rodičov, aby dieťaťu - žiakovi povedali informáciu o prihlásení sa na stravu

  v ŠJ a do Školského klubu detí, pretože sa záujem  zisťuje hneď prvý deň.

  Strava sa začne vydávať od 4.9.2018 /t.j. utorok/.

   

  Poplatky na stravu :

  • Žiaci roč.1. – 4. :    1,01 €
  • Žiaci roč. 5. - 9. :    1,09 €
  • Režijné náklady mesačne:  2 €.
  • Zamestnanci školy a cudzí stravníci:  2,28 €/v tom obed 1,19€ a režijné náklady 1,09 €/

            Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

  Poplatok za ŠKD :

  • na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi / žiačke v Školskom klube detí v školskom roku 2018/2019

   

  vo výške 9 € mesačne

  Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

  Žiadame rodičov, aby na hodiny telesnej a športovej výchovy zakúpili žiakom  teplákové súpravy (bez kovových ozdôb a zipsov na teplákoch), biele tričká (bez farebnej potlače a nápisov) a halovú obuv do telocvične s bielou podrážkou.

 • STAŠKOVÁČIK 2018

  Dňa 2.7.2018 sa na našej škole  začal pre deti  prázdninový denný tábor s názvom Staškováčik 2018. Odštartovali sme ho rôznymi hrami, kde si deti mohli zasúťažiť, zaskákať, zahrať kuželky, zahádzať loptičkami a pod. Po obede si zahrali rôzne spoločenské hry, ktoré ich bavili. Nakoniec sme si zahrali ešte futbal a vybíjanú. Deti plné zážitkov odchádzali domov, tešiac sa na ďalšie dni, ktoré zažijú počas tábora Staškováčik.

  Bc. Adriana Kucharčiková, Tatiana Matláková

   

  Tábor „Staškováčik“ pokračuje ...

  Ďalšie dva slnečné dni v dennom tábore „Staškováčik“ – utorok a streda sa uskutočnili takpovediac„ v teréne“. V utorok žiaci strávili pekný čas na dopravnom ihrisku v Turzovke. Preliezačky, hojdačky, detské ihrisko, futbal, káry aj trojkolky, to všetko si mohli decká vyskúšať a do sýtosti sa vyjašiť. V závere športového poldňa si deti s vyučujúcimi v altánku opiekli nad ohňom špekáčiky. Sladkým zamaškrtením po ceste k vlakovej stanici bola osviežujúca zmrzlina.

  V stredu sme s deťmi uskutočnili výlet do krajského mesta Žilina, kde už ich v OC Mirage čakalo prekvapenie – filmová animovaná rozprávka Luis a ufóni. Pre niektorých najmenších to bol výnimočný výlet, pretože ho zvládli bez rodičov, len so svojimi kamarátmi.  Na starostlivosť a  poriadok dohliadali pani učiteľky. Po predstavení sme s deťmi strávili pár príjemných a oddychových chvíľok  v obchodnom centre a na priestrannom námestí pri fontáne sme načerpali energiu slnečných lúčov.

  Tešila nás spokojnosť detí s úsmevmi na tvári, vedeli sme, že naša námaha nebola zbytočná.

  Mgr. I. Chrobáková, Mgr. M. Sloviaková, Bc. A. Kucharčiková, Mgr. Ľ. Takáčová

   

   

 • Krásne prázdniny

  Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,vážení rodičia, milí žiaci,

  prajeme Vám krásne a slnečné prázdninové dni, príjemný oddych, peknú dovolenku a nezabudnuteľné zážitky.

  Dovidenia  3.9.2018 .

  Mgr. Mária Perďochová

 • Olympijský deň sa nám opäť vydaril

  22.jún 2018 prebiehal v aktívnom a športovom duchu. Naša škola sa tradične a úspešne zapojila do projektu organizovaného SOV pod názvom „Olympijský deň“. Heslo tohto roku „Berme to športovo“ vyučujúci spoločne so žiakmi naplnili do bodky. Úvodný ceremoniál zahájila pani riaditeľka, privítala hosťa, pána J. Majerika – zanieteného športovca telom aj duchom. Po odznení olympijskej hymny a zložení sľubov sa deti smelo pustili do plnenia športových disciplín, ktoré sme museli prispôsobiť vrtochom počasia. Súťažilo sa v skokoch, hodoch, behu aj driblingu. V záver olympijského dňa triedni učitelia ocenili svojich športovcov malými odmenami a pani riaditeľka im na konci udelila medaile.

  Šport nás baví a považujeme ho za súčasť zdravého životného štýlu, preto sa už teraz tešíme na ďalší olympijský deň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek podporili alebo zrealizovali myšlienku olympijského dňa na našej škole.

  Mgr. Izabela Chrobáková

   

 • Spolupráca s Kericom v školskom roku 2017/2018

  Príjemným, pekným, ale najmä poučným zakončením blížiaceho sa konca školského roka bola posledná návšteva našej dobrovoľníčky Laetizie z Francúzska, ktorá žiakov navštevovala na hodinách angličtiny počas celého roka. Deti si s ňou vybudovali milý a kamarátsky vzťah, taktiež mohli využiť zdokonalenie sa v angličtine prostredníctvom komunikácie v cudzom jazyku s ňou. Vďaka rôznym aktivitám na upevnenie slovnej zásoby, tvorenie viet a dialógov, zaujímavé prezentácie o Francúzsku a iné, aj takouto cestou Laetizia deťom spestrila a oživila hodiny angličtiny trochu inak.

  Ďakujeme za spoluprácu centru Keric, ako aj za ďalšie spoločne uskutočnené aktivity, akými boli napríklad: Medzinárodné Vianoce či výborný Euroweek na našej škole.

  Mgr. Izabela Chrobáková a vyučujúci ANJ

 • Oznam

  Príkaz riaditeľa školy

  V zmysle §6 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších noviel.

              Na základe prebiehajúcej rekonštrukcie podlahovej plochy telocvične ZŠ Staškov 502 vydávam od 26.6.2018 do odvolania zákaz vstupu do priestorov telocvične a vonkajších priestorov  za telocvičňou smerom k multifunkčnému ihrisku. Priestor je ohraničený páskou a označený tabuľou Zákaz vstupu.

  Vstup do areálu školy je možný len cez hlavnú bránu a cez bočnú bráničku od MŠ.

  Tento príkaz platí po dobu trvania rekonštrukcie podlahovej plochy a  a o zrušení príkazu budú informovaní všetci zamestnanci a žiaci Základnej školy, Staškov 502 a stravníci ŠJ a zásobovanie ŠJ.

 • Výchovno-vzdelávací program ,,Čas premien“

   15. júna 2018 sa na našej škole konala beseda čas premien – úzko súvisiaca téma s dospievaním mládeže. Pre chlapcov a dievčatá ôsmeho ročníka bola táto téma aktuálna. Ôsmaci sa oboznámili a pochopili ako prebiehajú psychické a fyzické zmeny, ktorými počas puberty prechádzajú. O daných témach hovorili otvorene, avšak s istou dávkou citu v jednotlivých etapách dospievania. Zistili, že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, je to však úžasná cesta. Dozvedeli sa, kde to všetko začína. MUDr. Gajdičiar im poodhalil tajomstvo podstaty ich jedinečnej krásy – ako byť zdraví vo vnútri aj navonok. Pán doktor sa snažil odpovedať na otázky, ktoré ich zaujímajú a zatiaľ nenašli odvahu ich nikomu položiť.

  Mgr.Mária Šinalová

 • Deň otvorených dverí v školiacom centre firmy SCHAEFFLER KYSUCA

  Dňa 19.6. 2018 sa chlapci 8.ročníka spolu s výchovnou poradkyňou Mgr. Chrobákovou zúčastnili prehliadky školiaceho centra firmy Schaeffler. Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie v odboroch súvisiacich so strojníctvom si mali možnosť pozrieť moderné priestory školiaceho centra, plne vybavené strojmi pre potreby študentov v praxi. Poučná bola aj prezentácia firmy a individuálne rozhovory so študentami. Oboznámili sa s benefitmi duálneho vzdelávania.

  Pre ôsmakov sa začína obdobie rozhodovania sa, na ktorú strednú školu ísť a aký študijný odbor si zvoliť. Dôležitá je komunikácia dieťaťa s rodičom, ktorý ho dokáže podporiť, usmerniť a poradiť.

  Mgr. Izabela Chrobáková – výchovná poradkyňa

   

 • Sloboda zvierat

  Dňa 19. 06. 2018 sa uskutočnila na našej škole dobrovoľná finančná zbierka na SLOBODU ZVIERAT.  Tento deň sme venovali zvieratám, ktoré zostávajú na ulici a často je bez odbornej pomoci ich život neznesiteľný a v akútnom ohrození.

  Počas tohto dňa sme vyzbierali pre zvieratá sumu 52.73 €. Veľká vďaka patrí vedeniu školy, kolegyniam, kolegom, ostatným zamestnancom školy, ale najmä všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tejto dobrovoľnej finančnej zbierky.

     Mgr. Daniela Kováčiková

 • Školský výlet do Trenčína

  Mesiac jún je pre deti v škole doslova nabitý povinnosťami viac ako kedykoľvek počas školského roku. My sme ale deckám našli deň, ktorý by mal byť pamätný a jednoducho patrí „ do školy“. Je to školský výlet. Ten náš sa uskutočnil 15.júna 2018. Žiaci 3.A, 4.A a 5.B s triednymi učiteľkami a pánom farárom nasadli na vlak s cieľovou stanicou Trenčín. Slnečné počasie a dobrá nálada sprevádzali naše kroky Trenčianskym hradom, kde si deti zahrali na rytierov Žigmunda Luxemburského a dvorné dámy Barbory Celjskej – riešili pripravené úlohy a záhady, v závere prehliadky boli pasovaní dámou v dobovom kostýme. Po krátkej prestávke v areáli hradu sme kráčali k ostrovu pri rieke Váh, kde nás už čakali „dračie lode a aquazorbing“. Na dračích lodiach si žiaci vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť vo veslovaní a disciplíne pri splavovaní Váhu. Zistili, aká dôležitá je vzájomná spolupráca s prísnym dôrazom na bezpečnosť. Pri aquazorbingu sa decká vyšantili do sýtosti, plní zážitkov, dojmov a pocitov sme sa vracali šťastne domov.

  Mgr. Izabela Chrobáková, Mgr. Michaela Sloviaková, Mgr. Helena Babišová, p. farár Mons. Galus

 • Svetový deň mlieka – „Najkrajšia krava“

  Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa dňa 19. 06. 2018 uskutočnila pre žiakov 2. ročníka výtvarná súťaž na tému „Najkrajšia krava“. 

  Žiaci pri maľbe a kresbe tohto zvieratka preukázali svoju fantáziu a zhotovili pekné výtvarné práce. Najkrajšie práce detí boli ocenené mliečnymi výrobkami. Žiaci sa tiež dozvedeli informácie o užitočnosti týchto zvierat.

  Po vyhodnotení prác si deti pochutnali na mliečnych banánových kokteiloch.

        Mgr. Daniela Kováčiková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria